Yn ddiweddar, cafodd rhai o fyfyrwyr Gwyddorau Cyfrifiadureg a Ffiseg Coleg Meirion-Dwyfor, gyfle i fynychu sesiynau herio ac ymestyn rhithiol MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Mae'r Brifysgol wedi chware rhan allweddol yn natblygiad sawl agwedd ar wyddoniaeth fodern, peirianneg, mathemateg a thechnoleg, ac mae'n adnabyddus am arloesedd a chryfder academaidd. Fe'i hystyrir yn aml yn un o'r prifysgolion gorau yn y byd.

Cynhaliwyd y sesiynau er mwyn herio ac ymestyn ein myfyrwyr yn y meysydd Cyfrifiadureg a Ffiseg.

Dywedodd Huw Hughes, darlithydd Cyfrifiadureg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

"Mae'r math hwn o gyfle yn amhrisiadwy i'n myfyrwyr. Allan o labordai'r MIT daeth yr holl dechnoleg i greu'r we fyd eang, technoleg adnabod llais a thechnoleg cylchedau digidol. Heb swm am gannoedd, os nad miloedd o dechnegau a theorïau pwysig ym mhob maes yn y gwyddorau cyfrifiadurol  a chymdeithasol."

Ychwanegodd Huw Hughes.

"Dros gyfres o sesiynau, cafodd ein myfyrwyr y cyfle i ddysgu mwy am Astroffiseg, Deallusrwydd Artiffisial gan rhai o wyddonwyr mwyaf blaenllaw yn y meysydd hyn."

"Mae cynnig y math yma o brofiadau i'n myfyrwyr yn rhan ganolog o waith Coleg Meirion-Dwyfor, ac rydym yn falch iawn ein bod yn gallu cynnig y math yma o brofiadau i'n myfyrwyr. I enwi dim ond pedwar o gyn-fyfyrwyr MIT sef, Buzz Aldrin, Ronald McNair, Neil Armstorng a Ilene Gordon, mae'r neges yn glir i fyfyrwyr CMD, mae'r dyfodol yn eich dwylo chi."

Mae ceisiadau am le ar ein cyrsiau Ffiseg a Chyfrifiadureg ar gyfer Medi 2021 bellach yn agored. Mwy o wybodaeth YMA.