Eleni, mae'r cwrs Sylfaen Celf ym Mangor yn dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed, ac mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr wedi cytuno'n garedig i rannu gyda ni eu hatgofion o'u hamser yng Ngholeg Menai.

Annie Atkins, Cynllunydd Graffig ar gyfer Gwneud ffilmiau

Magwyd Annie Atkins yn Nolwyddelan gyda'i mam a oedd yn arlunydd a'i thad a oedd yn ddylunydd graffig. Mae ei gwaith i gyfarwyddwyr ffilm fel Wes Anderson a Steven Spielberg wedi dangos y cyfleoedd cyfoethog sydd ar gael i ddylunwyr graffig mewn ffilm.

Rwy'n cynllunio ac yn gwneud props graffig ar gyfer y diwydiant ffilmiau. Llythyrau caru ffug, telegrams wedi eu ffugio, mapiau i ddianc o'r carchar... yr holl brops a'r darnau gosod y mae'n rhaid i actorion weithio gyda nhw ar set ffilm. Y wers fwyaf a ddysgais yn fy mlwyddyn sylfaen ym Mangor oedd i astudio a meddwl am y byd a'r bywyd o'm cwmpas: boed hynny mewn dosbarth bywluniad neu yn fy modylau celf graffig.  Pan fyddaf yn mynd i'r wal gyda dyluniad heddiw mi fyddai'n clywed llais fy nhiwtor Peter Prendergast yn fy mhen yn dweud wrthyf am feddwl y tu allan i'r darn o bapur rwy'n lluniadu arno, i gofio i edrych ar y bywyd o mlaen, ac nid dim ond ar fy llaw a'm pensel.

Mi fu fy nghwrs sylfaen yn sbardun i mi ennill lle ar gwrs gradd da yn Ravensbourne yn Llundain, ac rwyf wedi fy nghyflogi mewn dylunio graffig ers hynny.  Mae gen i atgofion braf iawn o nghyfnod yng Ngholeg Menai!

Gallwch ddarganfod mwy am yrfa lwyddiannus Annie yn fan hyn: www.annieatkins.com/

Am fwy o wybodaeth ar ein cyrsiau Celf a Dylunio, ewch i www.gllm.ac.uk/celf