Annwyl ddarpar ymgeisydd, Hoffwn eich gwahodd i drafod ac ystyried gwneud cais am y Modiwl MA ar Fethodoleg Addysgu Dwyieithog a gynigir gan Sgiliaith ac a achredir gan Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor.

Ariennir ffioedd y cwrs gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac, yn unol â'r amodau cyllido, anelir y modiwl Lefel 7 30-credyd at ymarferwyr sydd naill ai wedi cymryd rhan yng nghyrsiau Cyflwyniad i Addysgu Dwyieithog (hyfforddiant dau ddiwrnod)/Cefnogi Addysgu Dwyieithog Sgiliaith neu'r Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae dyddiadau ac amseroedd cyswllt 2020-21 isod, mae'r 8 sesiwn yn cyfateb i 5 diwrnod o gyswllt â thiwtoriaid Sgiliaith.

 • Sesiwn 1 - Dydd Llun, 19 Hydref 2020, 1.30 - 4.30
 • Sesiwn 2 - Dydd Mawrth, 20 Hydref 2020, 9.30 - 12.30
 • Sesiwn 3 - Dydd Mawrth, 1 Rhagfyr 2020, 1.30 - 4.30
 • Sesiwn 4 - Dydd Mercher, 2 Rhagfyr 2020, 9.30 - 12.30
 • Sesiwn 5 - Dydd Mercher, 20 Ionawr 2021, 1.30 - 4.30
 • Sesiwn 6 - Dydd Iau, 21 Ionawr 2021, 9.30 - 12.30
 • Sesiwn 7 - Dydd Iau, 4 Mawrth 2021, 9.30 - 4.30
 • Sesiwn 8 - Dydd Gwener, 11 Mehefin 2021, 9.30 - 4.30

Mae gofyn i'r rhai sy'n dilyn y modiwl:

 • fod yn rhugl yn y Gymraeg at bwrpas:
 • cyflwyno gwersi, asesu dysgwyr, a darparu deunyddiau dysgu ac addysgu yn y Gymraeg  
 • bod wedi cymhwyso i fod yn ymarferwyr yn y sector addysg ôl-14 (darlithwyr neu aseswyr) ac yn dysgu grŵp mewn dosbarth yn rheolaidd
 • yn unol â chanllawiau Prifysgol Bangor, fod â gradd gychwynnol, cymhwyster cydnabyddedig cyfwerth, neu fod dros 25 oed gydag o leiaf ddwy flynedd o brofiad proffesiynol perthnasol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwennan Richards, Rheolwr Sgiliaith a Datblygu Dwyieithrwydd ar 01758 704613 neu g.richards@gllm.ac.uk.