Yr haf hwn, mae'r myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor, Mali Quaeck wedi'i harwyddo gan glwb Undeb Rygbi i Ferched, o'r radd flaenaf, yn Lloegr.

Chwaraeodd Mali, o Benrhyndeudraeth ar gyfer Rygbi Gogledd Cymru ac yn ddiweddar aethpwyd ar ei hôl i chwarae ar gyfer y tîm Merched o Loegr Sale Sharks.  Mae Mali yn astudio ar gyfer ei lefel A ar gampws Pwllheli ac mae'n gobeithio mynd i Brifysgol Lerpwl ym mis Medi.  Mae'r blaenwr rheng ôl wedi bod yn chwarae rygbi ers yn 13 oed. Gan ddechrau yng Nghlwb Rygbi Caernarfon a chan ddod yn Gapten y tîm yn fuan, aeth Mali ymlaen i chwarae ar gyfer RGC o dan 18 pan oedd yn 15.  Ebrill diwethaf, roedd Mali yn rhan o sgwad Datblygu Cymru a helpodd Cymru yn eu buddugoliaeth o dan 18 yn erbyn Lloegr yn Stadiwm y Principality.  Cynrychiolodd Mali hefyd dim saith bob ochr Colegau Cymru ym Mhencampwriaeth Genedlaethol yr AoC, a enillwyd ganddynt!  Ar ei phen-blwydd yn 17, galwyd Mali i fyny i hyfforddi a chwarae ar gyfer uwch dim RGC a chystadleuodd yn Rownd Ranbarthol Hŷn Cymru.

Gyda'r mesurau cyfnod clo presennol yn eu lle, mae Mali, fel ei chyfoedion, wedi bod yn treulio ei hamser yn wahanol iawn i'r arfer. Pan ofynnwyd iddi sut wnaeth y cyfnod clo effeithio arni yn bersonol a sut mae'n teimlo am y dyfodol, dangosodd Mali yr ysbryd cadarnhaol a'r penderfyniad sydd wedi ei helpu i gyrraedd lle y mae heddiw. Meddai:

Yn ystod y blynyddoedd nesaf rwy'n edrych ymlaen at wneud yn dda yn fy ngradd yn ogystal â chyflawni nodau yn y byd rygbi.

Bu'r cyfnod clo yn anodd ar adegau, ac mae'n wir i ddweud na fu pob dydd yn ddiwrnod "perffaith" o ran hyfforddiant a maeth. Rwyf yn ffodus iawn i fod a pheth offer gym a hyfforddi adre sydd wedi fy helpu i aros wedi canolbwyntio ac yn gyson o ran hyfforddiant a ffitrwydd. Dwi wedi bod yn ymdopi yn ystod y cyfnod clo drwy hyfforddi gyda'r hyn sydd gennyf, mynd i'r awyr agored, a chanolbwyntio ar fwyta yn faethlon.

Mae tiwtoriaid Mali yn y coleg yn falch eithriadol o'i chyflawniad diweddar gyda rygbi gan ddymuno yn dda iddi gyda'i chanlyniadau lefel A yn Awst, cyn iddi anelu am y Brifysgol ym Medi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa mewn chwaraeon neu astudio mewn unrhyw bwnc arall, mae Grwp Llandrillo Menai ar hyn o bryd yn cynnal digwyddiadau agored rhithwir ar bob un o dudalennau facebook y coleg.  Ymwelwch nawr i ddysgu mwy am gwrs mae diddordeb gennych ynddo https://www.gllm.ac.uk/events/. Ceisiadau ar agor rwan!