Croeso i'r pumed mewn cyfres newydd o fewnwelediadau wythnosol, gan ymchwilio i fywydau a meddyliau staff coleg sy'n gweithio gartref.

Yr wythnos hon, clywn gan David Bowen, Darlithydd TGCh ar gampws Dolgellau.

Cefnogi'r ymdrech i greu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) trwy Argraffu 3D.

Yn ogystal â pharhau i ddarparu sesiynau dysgu o adref, rydw i wedi manteisio ar y cyfle i ddefnyddio fy argraffwr 3D i helpu'r gymuned leol.

Rhoddodd Fforwm Technoleg Gogledd Cymru lawer o wybodaeth i mi ynghylch gofynion cynlluniau PPE ac rydw i'n awr wrthi'n cynhyrchu gymaint ag y galla i o'r bandiau pen Verkstan. Mae argraffu 3D yn broses eithaf araf a dyna un rheswm pam fod yna gymaint o brinder offer a bod yna alw ar i bawb sy'n gallu helpu i'w cynhyrchu i wneud hynny.  Mae'n cymryd 3 awr i argraffu un band pen, sy'n golygu 'mod i ddim yn cael llawer o gwsg! Ond, erbyn hyn rydw i wedi llwyddo i leihau'r amser argraffu i 45 munud!

Rydw i eisoes wedi mynd â bandiau i Ganolfan Iechyd Tywyn a Chartref Nyrsio Alexandra yn Nhywyn, ac ar hyn o bryd rydw i wrthi'n cynhyrchu rhai i Ysbyty Tywyn.  

Rydw i'n falch iawn fy mod yn gallu defnyddio'r sgiliau sy'n rhan o'm gwaith bob dydd i helpu'r sector gofal iechyd yng Ngogledd Cymru.