Mae myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth Coleg Llandrillo wedi goresgyn yr holl anawsterau, gan lansio eu halbwm newydd ar y farchnad fyd-eang yn ystod y cyfnod clo .... o'u cartrefi eu hunain!

Yn goron ar y gorchestion anhygoel hyn o benderfyniad diflino a thalent pur, mae'r myfyrwyr wedi cyhoeddi y byddant yn rhoi'r tri mis cyntaf o freindaliadau i'r GIG!

Pob blwyddyn mae'r myfyrwyr yn cynhyrchu albwm o ganeuon gwreiddiol.  Gelwir yr alwm newydd yn "Polar Opposite".  Mae yn 16 trac o hyd, gyda phob can yn cael ei chynhyrchu gan fyfyriwr gwahanol.  Bydd yr albwm yn ddigidol, a byddwch yn medru prynu copi o Ddydd Iau Mai 21 ar iTunes, neu medrwch ei ffrydio ar Spotify, Apple Music, Google Play ... yn sylfaenol unrhyw le y medrwch gael cerddoriaeth ar-lein! 

Gan rannu meddalwedd rhyngddynt, cynhyrchwyd y caneuon oddi cartref gan fyfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth Coleg Llandrillo .... oedd ddim am gael eu curo gan y pandemig!

Mae'r myfyrwyr yn gobeithio bod albwm digidol yn unig eleni yr un mor boblogaidd â CD y flwyddyn ddiwethaf 'Pink Noise', a gyrhaeddodd rif 8 yn siart albymau iTunes ... gan werthu mwy na Ed Sheeran a George Ezra am gyfnod!

Dechreuodd y myfyrwyr weithio i ddechrau ar y prosiect yn Hydref 2019 ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg, gan roi at ei gilydd gymysgedd eclectig o genres: roc, jazz, pop, EDM, amgen a llawer mwy!

Gan siarad o'r cartref, dywedodd un o'r myfyrwyr cysylltiedig, Harmony Flynn 18 oed o Dowyn:

Yn amlwg gyda'r cyfyngiadau yn mynd ymlaen roeddem yn meddwl mai ni fyddai'r flwyddyn gyntaf na fyddai'n medru gwneud hyn, oherwydd roeddem wir yn edrych ymlaen at y profiad.  Ond, doedden ni ddim yn mynd i gael ein curo mor hawdd â hynny.

Ychwanegodd un arall:

Roedd yn gymaint o straen, ond mi lwyddon ni i'w wneud; mae wedi ei gwblhau.  Mae gennym albwm! 

Dywedodd Jon Crowther, arweinydd rhaglen  - Lefel 3 Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu:

Wrth gydlynu'r prosiect hwn, gweithiodd fy nghydweithiwr James Taylor yn ddiflino i ddod â'r holl elfennau at ei gilydd.  

Mae myfyrwyr wedi bod yn frwdfrydig iawn drwy gydol y broses o greu'r albwm hwn.  Pan gaewyd y coleg gadawyd llawer o'r recordiadau ar gyfrifiaduron y coleg.  Yn arwrol aeth James i mewn i'r coleg i'w lawrlwytho.  Ar ben pob dim, eleni rydym wedi gweld un o'r carfannau mwyaf o fyfyrwyr o fewn yr adran.

Mae albymau blaenorol a grëwyd gan fyfyrwyr yng Ngholeg Llandrillo yn cynnwys "Mind Palace" a  "Pink Noise".  Mae'r albymau hynny wedi cyrraedd yn uchel mewn siartiau cerddoriaeth ac mae rhai traciau o hyd yn gyfredol ar y siartiau senglau.

Mae pennaeth y coleg, Lawrence Wood, yn serennu yn yr hysbyslun a arweinir gan fyfyrwyr ar gyfryngau cymdeithasol.  @musicpalace (Facebook) and @musiccolegllandrillo (Instagram). Datblygwyd y sgript a'r cysyniad yn llawn gan fyfyriwr 17 oed o'r enw Catrin Parry o Lysfaen. Golygodd yr holl fideos hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Technoleg Cerddoriaeth yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338. 

Ebost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk