Pan ddaeth tymor y coleg i ddiwedd sydyn a swta ym mis Mawrth eleni, taflwyd myfyrwyr ar draws y wlad i gyfnod digynsail, a bu'n rhaid  iddynt addasu yn gyflym i fath newydd o ddysgu.   Fodd bynnag, er gwaetha'r sefyllfa bryderus, gweithredodd y profiad fel catalydd ar gyfer creadigrwydd i rai.

O dan amodau arferol, byddai myfyrwyr ar y cwrs Sylfaen Celf ar gampws Parc Menai Coleg Menai angen datblygu eu darnau mewn stiwdios, gyda'r holl offer a'r gwagle roeddent eu hangen.  Fodd bynnag, oherwydd y pandemig COVID-19, a'r cyfyngiadau dilynol a orfodwyd ar y cyhoedd, daeth eu gwagle stiwdio yn ardal waharddedig.

Ni lwyddodd hyn i'w rhwystro, parhaodd y myfyrwyr i weithio ar eu prosiectau adref, gyda rhai canlyniadau trawiadol.

Eglurodd y darlithydd Owein Prendergast,

Crëwyd argraff ddofn iawn arnaf gan y parhad ym mhenderfyniad y myfyrwyr, a hefyd y ffordd mae eu celf wedi addasu a newid dros y cyfnod rhyfedd iawn hwn.  Rydym yn cynnal Google hangouts rheolaidd i drafod eu gwaith, sy'n rhoi'r cyfle iddynt i gyflwyno i mi fel eu darlithydd, ac i'w cyd fyfyrwyr.  Credaf fod y pandemig hwn wedi ysgogi math arbennig o ddyfeisgarwch yn y myfyrwyr, sydd wedi cael effaith dramatig ar yr hyn a gynhyrchant.  Cyffrous iawn i'w weld!

Mae'r cwrs Sylfaen Celf ym Mangor am ddim, heb ffioedd hyfforddi! Os mai Celf a Dylunio sy'n myndâ'ch bryd, ac yr hoffech wybod mwy, teimlwch yn rhydd i gysylltu â'r darlithydd Owein Prendergast: o.prendergast@gllm.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Celf a Dylunio, ewch i www.gllm.ac.uk/celf