Mae cyn-fyfyriwr a arferai astudio Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo ac sydd wedi ymroi i ddathlu cynnyrch o Gymru yn ei fwydlenni wedi'i ddewis i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol The Great British Menu, y gystadleuaeth goginio lwyddiannus ar y BBC.

O'r holl gystadlaethau coginio sydd ar ein sgriniau, gellir dadlau mai'r Great British Menu yw'r orau un. Bob blwyddyn, bydd criw o gystadleuwyr, yn cynnwys cogyddion mwyaf cyffrous y wlad, yn cymryd rhan ac nid yw'r gyfres ddiweddaraf yn eithriad. Eleni, mae'n ganrif a hanner ers marwolaeth Charles Dickens a oedd y cyntaf i gynnwys plentyn, sef Oliver Twist, yn brif gymeriad mewn nofel Saesneg, gan roi enw'r plentyn yn deitl ar y nofel. I nodi'r achlysur, mae'r Great British Menu am ddathlu llenyddiaeth plant.

Yn cystadlu eleni, mae Hywel Griffith, prif gogydd a chyfarwyddwr Bwyty'r Beach House, sydd wedi ennill seren Michelin, ar Benrhyn Gŵyr. Cychwynnodd Hywel ar ei siwrne yn adran Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Menai ym Mangor, cyn mynd i weithio yn y Lanesborough Hotel yn Llundain. Ers hynny, mae wedi cyd-weithio â chogyddion amlwg, yn cynnwys Simon Radley yng ngwesty'r Grosvenor yng Nghaer, Shane Hughes yn Neuadd Ynyshir, Paul Heathcote ym Mwyty Longridge a Steven Smith yn Freemasons.

Yn rownd gynderfynol cystadleuaeth y BBC, bu Hywel Griffiths a'i gyd-gogydd o Gymru, Tom Phillips, yn ymgiprys am le yn y rownd derfynol a chyfle i gynrychioli eu gwald yng ngwledd ysblennydd y Great British Menu. Paratôdd y cogyddion chwe chwrs amheuthun i'r beirniaid, gan seilio'r seigiau ar lenyddiaeth plant. Wedi iddo wneud cryn argraff ar y beirniaid, sef Oliver Peyton, Matthew Port ac Andi Oliver, ynghyd â'r beirniad gwadd, yr actor David Bradley, Hywel ddaeth i'r brig. 

Yn un o'r wyth a gyrhaeddodd y rownd derfynol, bydd Hywel yn cynrychioli Cymru yn ystod wythnos olaf y gystadleuaeth. Bydd yr wyth am y gorau i gael saig yn y wledd derfynol a gynhelir ar y 15fed o Fai yn Exeter College, Rhydychen, y ddinas a ysbrydolodd Phillip Pullman, C S Lewis, J R R Tolkein a Lewis Carroll.

Rydym yn dymuno pob lwc iddo yn y rowndiau terfynol yr wythnos nesaf!

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk/lletygarwch