Cafodd pennaeth cwmni gemau sydd wedi gweithio ar nifer o gemau arobryn Lego ei holi'n drwyadl gan fyfyrwyr cyrsiau Datblygu Gemau yn ystod sesiwn Holi ac Ateb yng Ngholeg Llandrillo.

Atebodd Phil Owen, sy'n bennaeth peirianneg yn d3t Runcorn, gwestiynau gan dros 60 o fyfyrwyr ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ar ystod eang o bynciau: o sut i ddatblygu portffolio, cyfleoedd gyrfa a sut i  wneud eich enw yn y diwydiant gemau.

Mae d3t yn gwmni peirianneg meddalwedd o'r radd uchaf ac yn rhan o Keywords Group. Mae'r tîm yn cynnwys datblygwyr proffesiynol profiadol gydag amrywiaeth o sgiliau mewn ystod eang o weithgareddau datblygu.

Rhoddodd sgwrs ar ei yrfa hyd yma, dros 26ain o flynyddoedd yn y diwydiant gemau -  gan egluro'r hyn y mae'n ei wneud o ddydd i ddydd, y gemau cyfredol sy'n cael eu datblygu, technegau cyfweld, trosolwg o'r diwydiant presennol a chyngor i'r myfyrwyr.

Yn ystod ei yrfa mae Phil wedi gweithio ar 16 gem fideo Lego yn ogystal ag ystod eang o gemau rasio a hedfan rhithiol. Mae'r gemau fideo Lego, sydd wedi ennill gwobrau BAFTA, yn seiliedig ar wahanol ffilmiau Lego, ac yn dilyn straeon y ffilmiau hynny.

Cofrestrodd Phil ar gwrs ym Mhrifysgol Salford ar ôl pasio 5 Lefel A yn y coleg, a graddiodd gyda gradd Baglor mewn Peirianneg (BEng) yn 1994. Gyda chariad at chwarae gemau a llygaid craff, dechreuodd Phil ar ei yrfa yn ystod yr un flwyddyn fel swyddog ansawdd gyda Digital Image Design (DID).

Newidiodd ei rôl nifer o weithiau yn ystod y pum mlynedd nesaf yn DID cyn symud i Rage Games yn 1999 ac aros yno am dair blynedd gan ddod yn brif raglennwr. Yn ystod y 15 blynedd nesaf datblygodd ei grefft a'r sgiliau helaeth ar Warthog, Gizmondo, Juice Games cyn gweithio i TT Fusion am 11eg mlynedd a chael ei benodi'n bennaeth rhaglennu yno, cyn symud i'w rôl bresennol yn d3t.

Meddai Phil:

Ro'n i wrth fy modd yn ymweld â'r myfyrwyr yng Ngholeg Llandrillo. Fe wnaethant ofyn amrywiaeth o gwestiynau treiddgar a ro'n i wrth fy modd â'u brwdfrydedd ac ehanger eu gwybodaeth.

Yn ystod ei amser sbâr, mae Phil yn chwaraewr brwd ar Dark Souls, GTA a Red Dead Redemption2 ymysg y ffefrynnau. Mae o hefyd yn mwynhau pêl-droed, barfau a chrysau lliwgar!

Dywedodd tiwtor Datblygu Gemau Coleg Llandrillo, Rob Griffiths:

Roedd hwn yn ymweliad gwerthfawr dros ben i'n myfyrwyr Datblygu Gemau. Roedd yn gyfle gwych i weld sut mae'r diwydiant yn gweithio o safbwynt rhywun sy'n gweithio yn y maes.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Datblygu Gemau, neu gyrsiau Cyfrifiadura yn gyffredinol, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk