Bydd digwyddiad Sioe Ddefaid NSA Cymru 2019 yn cael ei gynnal ar 21 Mai ar gampws Glynllifon, gan ganolbwyntio ar bopeth yn ymwneud ag amaeth, yn cynnwys arloesedd, pori yn fanwl gywir a defnydd llawn o dechnoleg fodern a ddefnyddir gan y coleg.

Mae Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor, yn croesawu'r cyfle i ddod â diwydiannau a sefydliadau'r tir ynghyd yng Nglynllifon.  Pwysleisiodd bwysigrwydd treialu technolegau newydd ar fferm fasnachol, weithredol a throsglwyddo'r canlyniadau i'r gymuned ffermio ehangach.  Ychwanegodd:

Rydym fel coleg yn sefydliad addysgol a phrif nod y fferm yw cynnig cyfle i bobl ifanc weithio yn ymarferol. Heb y myfyrwyr, ni fyddai fferm, a heb y fferm ni fyddai myfyrwyr ar y campws. Mae gennym felly berthynas sy'n gweithio law yn llaw rhwng y fferm ac ochr addysgol pethau.

Mae Rhodri Manod Owen, Rheolwr a Darlithydd Fferm, yn esbonio sut mae'r 400 erw ar y fferm yn gyfleuster addysgol yn bennaf ond bod yn rhaid iddo aros yn ariannol gynaliadwy.  Wrth sôn am lwyddiant myfyrwyr Glynllifon mewn digwyddiadau NSA blaenorol, dywedodd:

Mae'r coleg yn ymfalchïo yn ein myfyrwyr.  Os yw ein myfyrwyr yn gwneud yn dda, rydym wedi llwyddo fel coleg.  Mae myfyrwyr Glynllifon wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadlaethau cenedlaethol felly mae'n rhaid ein bod yn gweithio i'r cyfeiriad cywir. Rydym wedi bod yn cystadlu yn yr NSA am 15 mlynedd bellach ac rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn.  Mae Bugail Ifanc Ewropeaidd y flwyddyn ar hyn o bryd yn un o'n myfyrwyr, a gwblhaodd y Cymhwyster Lefel 3 y llynedd.

Bydd Sioe Ddefaid NSA Cymru 2019 yn cynnwys bron i ddau gant o arddangosfeydd a stondinau masnach ar draws campws Glynllifon, gyda seminarau yn cael eu cynnal yn adeiladau'r coleg.  Bydd y prif noddwr, HCC, ymhlith materion eraill, yn pwysleisio manteision amgylcheddol ffermio yng Nghymru, gyda systemau glaswellt yn gofyn am lai o fewnbynnau wrth helpu i adfywio pridd a chynorthwyo i ddal a storio carbon. Bydd rhaglen gynhwysfawr o bethau i'w gweld a'u gwneud o Dreialon Cŵn Defaid, arddangosiad cŵn defaid Cymru, bydd sganiwr SRUC CT yn bresennol, gweithdai cynnal a chadw gwlân gan British Wool, ynghyd â gweithdai gan noddwyr eraill megis MSD, Caltech ac Innovis yn adeiladau'r coleg.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad Sioe Ddefaid NSA Cymru, ewch i'r wefan: https://www.nationalsheep.org.uk/welshsheep/