Daeth cyn-fyfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo yn agos at ennill y teitl o Gogydd Ifanc Cymru ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru, a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos. 

 

Mewn noson gyflwyno yn Llandudno, oriau ar ôl i bencampwriaeth eleni ddod i ben, cyhoeddodd tîm o feirniaid enwog mai Sion Hughes, sy'n gweithio yng Ngwesty Carden Park yng Nghaer, oedd yr enillydd. Daeth Sion yn agos at ennill un o gyn-fyfyrwyr Coleg Llandrillo, sef Oliver Thompson, sy'n 21 oed ac yn wreiddiol o Fae Cinmel, a enillodd y fedal arian. 

Mewn rownd derfynol ddiddorol, yn cynnwys pedwar o'r prif gogyddion yng Nghymru (rhwng 17 a 23 oed), fe wnaeth Sion argraff dda ar y beirniaid gyda'i ymdrech i goginio pryd tri chwrs i bedwar o bobl a oedd yn cynnwys cwrs cyntaf feganaidd, prif gwrs gyda chig oen Cymreig, a phwdin gyda mêl Cymreig. Roedd gan y cystadleuwyr dair awr i gwblhau'r sialens.

Rwy'n falch iawn fy mod wedi ennill, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi synnu!

meddai Sion.

Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill o gwbl. Roedd y tri chogydd arall o safon uchel iawn felly mae ennill yn wych; mae'n anodd credu fy mod i wedi ennill.

Thomas Martin, 22, is-gogydd yn The Brook Bistro yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, a Daniel Britton, sy'n 21 oed ac yn gweithio yn y Celtic Manor, a lwyddodd i ddod yn drydydd ac yn bedwerydd.

Bydd yr enillydd 20 oed yn symud ymlaen yn awtomatig i rowndiau cynderfynol Cogydd Ifanc Cenedlaethol y Flwyddyn dros y DU cyfan, sydd wedi'i drefnu gan Craft Guild of Chefs. Mae'r pedwar teilyngwr wedi cymhwyso trwy ennill eu digwyddiadau rhanbarthol heriol. Bydd Sion yn awr yn mynd ar ymweliad i'r Worldchefs Congress 2020 gyda Chymdeithas Coginio Cymru, a drefnodd Bencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru, lle bydd yn rhan o 'Glwb Cogyddion Ifanc' Worldchefs. Bydd hefyd yn derbyn taith astudio gyda Koppert Cress yn yr Iseldiroedd ac yn derbyn set o gyllyll F. Dick wedi eu hysgythru, yn ogystal â gwerth £100 o gynhyrchion Churchill.

 

Trefnir Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru gan Gymdeithas Goginio Cymru ac fe'i noddir gan Fwyd a Diod Cymru, adran Llywodraeth Cymru sy'n cynrychioli'r diwydiant bwyd a diod.

Yn yr arolygiad Estyn diweddar gan y llywodraeth, dyfarnwyd bod darpariaeth lletygarwch ac arlwyo'r coleg yn ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo, neu ar unrhyw un o gampysau Grŵp Llandrillo Menai, cysylltwch â thîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y Coleg ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk