Yn ddiweddar cafodd myfyriwr Peirianneg o Goleg Llandrillo, sydd newydd raddio yn yr haf, ei ddyfarnu gyda'r wobr 'Peiriannydd Ifanc Gorau' 2018 gan y Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant.

Mae Owen Bracegirdle yn 28 oed o ardal Llanrug, Caernarfon a graddiodd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Sifil ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos. Cafodd y wobr ei chyflwyno iddo yng ngwobrau ciniawa blynyddol y sefydliad yng ngwesty'r Kinmel yn Abergele.

Cafodd traethawd hir Owen argraff dda ar ei diwtor David Roberto, ac fe awgrymodd y dylai Owen ei gyflwyno fel papur gwyddonol i  Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant Cymru.

Roedd yn canolbwyntio ar sut roedd Chwarel Penrhyn ym Methesda, gan weithio â chwmni Tensar, yn gallu defnyddio eu mynyddoedd o wastraff llechi chwarel i adeiladu ffyrdd, gan wneud cynnyrch a fyddai'n gwneud adeiladu ffyrdd yn fwy economaidd, wrth ailgylchu gwastraff diwydiannol yn y broses.

Mae Owen yn gweithio i Egniol, sydd wedi'i leoli ym Mangor ac yn ymgynghoriaeth annibynnol amlddisgyblaethol peirianyddol, amgylchedd a rheoli prosiectau.

Dywedodd Kevin Potts, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Llandrillo:

Llongyfarchiadau i Owen ar gael ei gydnabod ym maes Peirianneg Cymru. Mae'n gyflawniad ardderchog i Owen ac i'n staff Peirianneg ymroddedig.

Mae gwobrau Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant Cymru yn dathlu priffyrdd a chludiant gorau'r wlad. Roedd categorïau eraill ar y noson yn cynnwys 'Prosiect Cludiant y Flwyddyn' a 'Prosiect Cynaliadwyedd Amgylcheddol y Flwyddyn'.

Y siaradwr gwadd oedd un o chwaraewyr rygbi rhyngwladol Cymru, Ryan Jones, sydd wedi bod yn gapten ar dîm Cymru 33 o weithiau, yn cynnwys pan enillodd y tîm y 'grand slam' yn 2008 a 2012.

Mae'r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant yn elusen, yn gymdeithas ddysgedig ac yn gorff aelodaeth gyda 12 rhanbarth yn y DU a nifer o grwpiau rhyngwladol. Maent yn cynrychioli ac yn cymhwyso gweithwyr proffesiynol sy'n cynllunio, dylunio, adeiladu, cynnal a gweithredu priffyrdd a seilwaith, ac yn gartref i'r holl bobl sy'n gweithio ym maes seilwaith priffyrdd a chludiant.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Peirianneg, ewch i: www.gllm.ac.uk/peirianneg

Neu ffoniwch dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk