Yn ddiweddar, trefnodd myfyrwyr adran Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Llandrillo eu ffair Nadolig flynyddol lle'r oedd cyfle i staff, myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd gael bargen neu ddwy cyn y Nadolig!  

Treuliodd criw mawr o fyfyrwyr hŷn - sydd ag amrywiaeth o anableddau dysgu, yn ogystal ag anhwylderau ymddygiadol cymdeithasol ac emosiynol - wythnosau'n paratoi at y digwyddiad.

Buont wrthi'n ailgylchu ac uwchgylchu amrywiaeth o eitemau pren ac eitemau cyffredinol i'w gwerthu fel addurniadau Nadolig, torchau Nadolig a blodau.  Roedd yno hefyd raffl a thombola, yn ogystal â gwin cynnes, cacennau a melysion.

 

Roedd y myfyrwyr yn gwerthu eu nwyddau o bump o stondinau pren oedd wedi cael eu gosod o flaen y coleg.  Ychwanegodd myfyrwyr yr adran Celfyddydau Perfformio at yr awyrgylch drwy ganu carolau tra oedd gwin cynnes di-alcohol a mîns peis yn cael eu rhannu ymysg yr ymwelwyr.

Cyn y digwyddiad, defnyddiodd y myfyrwyr eu sgiliau gwaith coed i ailgylchu hen ddodrefn gan ganolbwyntio ar wneud iddynt edrych yn Nadoligaidd a hen-ffasiwn.  Cafodd hen goed Nadolig eu troi'n dorchau, paledi pren yn addurniadau awyr agored a rhanwyr ffolderi'n dagiau anrhegion. 

 

Meddai Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo:

Dyma ymdrech ardderchog gan ein staff a'n myfyrwyr sydd wedi gweithio'n eithriadol o galed drwy'r tymor. Alla i ddim meddwl am ffordd well o ddechrau ar gyfnod y Nadolig.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Sgiliau Byw'n Annibynnol yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk