Fe wnaeth rhai o fyfyrwyr addawol Coleg Menai roi eu sgiliau dylunio ar brawf ar un o'r diwrnodau olaf o beirianneg ar gampws y coleg ym Mangor.

Cymerodd grŵp o 16 myfyriwr ran mewn Cystadleuaeth Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 2018 ym mis Rhagfyr.

Cynhaliwyd y digwyddiad wythnos cyn i'r hen adeilad peirianneg, ar Ffordd Ffriddoedd, gael ei wagio ac i'r adran gael ei throsglwyddo i'r Ganolfan Beirianneg newydd ar gampws Coleg Menai yn Llangefni, Sir Fôn.

Dywedodd Bryn Jones, darlithydd Peirianneg Coleg Menai:

Roedd safon gwaith y myfyrwyr yn ardderchog. 

Nid bob dydd mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau o'r fath gyda'u cyd-fyfyrwyr.

Mae'r byd yn le cystadleuol ac mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cael y cyfle i brofi hynny er mwyn eu paratoi ar gyfer y byd go iawn.

Roedd rhaid i'r myfyrwyr blwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn gwblhau dwy her o fewn dwy awr.

Roedd yr heriau yn cynnwys cynhyrchu rhannau 3D a modelau yn ddigidol, adeiladu cydosodiad gyda'r rhannau unigol hynny a chynhyrchu darlun peirianyddol o fodel.

Barnwyd eu gwaith gan staff y coleg yn ogystal ag arbenigwyr diwydiant - daeth arbenigwyr o DMM International, sef gwneuthurwyr offer dringo o Lanberis.

Llwyddodd Joseph Harris, myfyriwr 17 oed o Dregarth, i ennill y wobr gyntaf yn y categori uwch, a chafodd dabled Fire 7 am ei gyrhaeddiad. Daeth Evangela Voma, myfyrwraig 16 oed o Fangor, yn ail.

Bydd y ddau yn mynd yn eu blaenau i gynrychioli Grŵp Llandrillo Menai yn Rownd Derfynol Sgiliau Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur Mecanyddol Cymru yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

Dywedodd Bryn:

Roedd hi'n bleser gweld y dysgwyr yn cael cyfle i arddangos eu sgiliau o flaen cynrychiolydd diwydiannol, ac roedd Prif Ddylunydd DDM yn canmol ansawdd y gwaith a gafodd ei arddangos y diwrnod hwnnw.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau peirianneg yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk/courses/engineering-and-power-technology.