Cododd Myfyrwyr yng Ngwynedd gannoedd o bunnoedd ar gyfer elusen wedi cario dymi o faint person go iawn ar stretsier am wyth milltir.

Ymunwyd â chwech o fyfyrwyr Coleg Menai gan ddau aelod o staff ar y Daith Un Cam ar y Tro o Ysbyty Gwynedd, Bangor, i gastell Caernarfon yn ddiweddar fel rhan o'u gwaith ar gyfer Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Cododd yr ymdrech £255 ar gyfer Cefnogaeth Canser Macmillan gyda rhoddion o hyd yn dod i mewn.

Ymunodd y myfyrwyr Rhaglen Ymddiriedolaeth y Tywysog o Goleg Menai Aron Pritchard-Jones, Carwyn Williams, Kreena Warbey, Morgan Owen-Rees, Shaun Williams and Jordan Davies â'r aelodau o staff Gerallt Jones a Sion Owain ar gyfer  y daith.

Dywedodd yr hyfforddwr Cyflogadwyedd Gerallt Jones:

Mi wnaethon ni geisio creu her a oedd yn gofyn am waith tîm, cynllunio ac ymdrech.

Penderfynodd y tîm i ychwanegu graddau o anhawster drwy ychwanegu stretsier a dymi, a enwyd yn Pablo gan y tîm, i symboleiddio y gefnogaeth mae Macmillan yn ei gynnig i filiynau pob blwyddyn.

Mae'n llonni fy nghalon i weld oedolion ifanc yn raddol yn aeddfedu ac yn dod yn ymwybodol o'r materion sydd yn eu hamgylchynu ac yn fodlon gwneud eu rhan i wella nid yn unig eu bywydau eu hunain ond y gymuned ehangach hefyd.

Mae Rhaglen Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gynllun datblygiad personol 12 wythnos sydd yn rhoi cyfle i bobl ennill sgiliau newydd, cymryd cymhwyster a chyfarfod â phobl newydd.

Mae'n canolbwyntio yn fawr ar helpu'r gymuned ac mae tîm Coleg Menai wedi gweithio'n galed ar ddau brosiect lleol yn barod  - yn paentio canolfannau cymuned yng Nghaernarfon a Thregarth. 

Y daith elusen i godi arian ar gyfer Cefnogaeth Canser Macmillan oedd yr ymdrech seiliedig ar y gymuned ddiweddaraf.

I roi arian, tecstiwch PTTC66 a'r swm e.e.  £5, i 70070. I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk.