Mae myfyrwyr a staff mewn coleg yn Ngwynedd wedi helpu i ledaenu ychydig o lawenydd Nadoligaidd drwy roi anrhegion i 50 o bobl ifanc.

Dyma ymateb gan gampysau Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli a Dolgellau ar ôl i elusen GISDA roi hysbyseb ar y cyfryngau cymdeithasol yn galw am roddion o anrhegion addas ar gyfer merched a dynion rhwng 16 a 25 a theuluoedd gyda phlant o dan 3 oed.

Roedd GISDA, sefydliad elusennol yng Ngogledd Cymru sy'n dyddio yn ôl i 1985, wedi gofyn i bobl "wneud Nadolig person ifanc yn arbennig wrth roi anrhegion".

Dywedodd Catrin Roberts, cydlynydd Lefel A Dolgellau:

Rydyn ni wedi llwyddo i gasglu anrhegion ar gyfer 50 o bobl - roedd yn fenter lwyddiannus iawn, a bydd pobl sy'n byw mewn tai gwarchod yn derbyn anrheg y Nadolig hwn.

Bydd yr anrhegion yn mynd i bobl ifanc a phlant, yn sicrhau nad ydyn nhw'n mynd heb ddim yn y cyfnod hwn o ddathlu.

Cafodd y myfyrwyr a'r staff eu sbarduno i weithredu ar ôl i'r tiwtor coleg a Rheolwr Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol Gareth Lanagan weld hysbyseb GISDA ar Facebook.

Derbyniodd myfyrwyr a staff Lefel A fanylion am yr ymgyrch ac roedd yr ymateb yn hael iawn.

Cafod pentwr o anrhegion eu gadael o flaen prif dderbynfa'r coleg cyn i Owain Jones o GISDA Blaenau Ffestiniog ddod i'w casglu.

Mae GISDA yn elusen sy'n darparu cefnogaeth a chynnig cyfleoedd i blant ifanc rhwng 4 a 25 oed yng Ngogledd Cymru.  

Ychwanegodd Catrin:

Diolch i bawb sydd wedi rhoi am fod mor hael.

Mae'n braf cael rhoi rhywbeth yn ôl i sefydliad fel GISDA a ninnau fel coleg wedi gweithio'n agos gyda nhw ers blynyddoedd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.gllm.ac.uk