Mae myfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Llandrillo wedi creu cyfres o ddarluniau graffig i ddwy elusen sy'n cefnogi uned llygaid ysbyty lleol. Mae'r ysbyty'n gofalu am 40,000 o gleifion ac yn ymgymryd â 6000 o weithdrefnau llawfeddygol y flwyddyn!

Yn ddiweddar, mae 20 o fyfyrwyr y cwrs Astudiaethau Sylfaenol Celf a Dylunio ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos wedi creu amrywiaeth o bosteri mawr i'r elusennau sy'n cefnogi Uned Llygaid Stanley yn Ysbyty Abergele.

Un o'r elusennau yw 'Eyesight' a sefydlwyd yn wreiddiol i gasglu arian i gefnogi'r uned lygaid, a'r elusen arall yw'r 'Opthalmic Laser Fund', sy'n cefnogi llawfeddygon drwy sicrhau bod yr offer diweddaraf ganddynt.

Daeth Arthur Airey, sy'n cefnogi'r ddwy elusen ac yn un o brif godwyr arian yr ysbyty, i'r coleg i ddiolch i'r myfyrwyr ac i weld eu gwaith celf gorffenedig.

Dywedodd Arthur:

Ro'n i a'r bwrdd iechyd wedi synnu ac wedi gwirioni pan glywon ni beth oedd y myfyrwyr yn ei greu ar ein cyfer ni. Mae'r posteri'n hynod drawiadol, ac yn amlygu amrywiaeth o dechnegau artistig. Edrychwn ymlaen at weld yr arddangosfa lawn yn yr ysbyty.

Dywedodd y tiwtor Dewi Hughes:

Defnyddiodd y myfyrwyr dechnegau darlunio traddodiadol, cyn sganio popeth ar gyfrifiaduron Apple a digido'r prosiect gan ddefnyddio Photoshop. Bydd yr ysbyty'n defnyddio'r posteri ar sail gylchdroadol.

Dywedodd Autumn Backshall, myfyriwr 21 oed o Fae Colwyn:

Mi wnaethon ni i gyd fwynhau gwneud y darluniau hyn i'r ysbyty, roedd yn brosiect gwerth chweil.

Dywedodd Amanda Hamilton-Williams, arweinydd y cwrs Astudiaethau Sylfaenol Celf a Dylunio:

Mi wnaeth y myfyrwyr fwynhau gweithio i'r briff ac roedden nhw'n hapus i gefnogi'r elusennau sy'n gwneud gwaith gwych yn cefnogi uned llygaid yr ysbyty.

Meddai Robin Williams, Rheolwr Rhaglen Celfyddydau Creadigol yng Ngholeg Llandrillo:

Roedden ni wrth ein boddau'n gweithio gydag Arthur a'i elusennau, ac rydyn ni hefyd wedi croesawu'r cyfle i'n myfyrwyr weithio'n gadarnhaol gyda'r gymuned mewn cyd-destun creadigol proffesiynol.

Cwrs blwyddyn yw'r llwybr Astudiaethau Sylfaenol Celf a Dylunio sy'n cael ei adnabod fel cymhwyster hanfodol - ar ôl Lefel A - ar gyfer y prifysgolion gorau sy'n cynnig cyrsiau gradd celfyddydau creadigol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Celf a Dylunio, ewch i: www.gllm.ac.uk/celf

Neu cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

E-bost: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk