Roedd myfyrwyr Coleg Llandrillo "wedi gwirioni" cael y cyfle i holi un o gyn-fyfyrwyr y coleg sydd newydd orffen gweithio ar un o gemau fideo mwyaf 2018!

Mae Ryan Jones yn 24 oed ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol John Bright. Mae'n wreiddiol o Landudno ond bellach yn byw yn Llundain. Daeth i gampws Llandrillo-yn-Rhos i gymryd rhan mewn sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda myfyrwyr presennol y cwrs Datblygu Gemau.

Mae Ryan wedi bod yn rhan o'r broses o greu'r gêm fideo fwyaf poblogaidd eleni: 'Read Dead Redemption 2', sydd ar hyn o bryd curo recordiau dros y byd i gyd.

Treuliodd y cyn-fyfyriwr chwe blynedd yn astudio yng Ngholeg Llandrillo cyn sicrhau swydd gyda chwmni Rockstar Games. Gwnaeth Ryan argraff dda ar yr uwch reolwyr yn y cyfweliad, ac o ganlyniad i hynny cafodd ei gyflogi cyn gorffen ei radd! Ar ôl cael y swydd, cytunodd Ryan â'i diwtoriaid coleg i anfon ei aseiniadau terfynol i ffwrdd cyn i'r cwrs orffen yn ffurfiol.

Bellach, 'Red Dead Redmeption 2' yw'r ail lansiad mwyaf erioed mewn adloniant, ac mae hynny'n cynnwys  ffilmiau, gemau neu unrhyw beth arall! Un o gemau eraill Rockstar sydd ar y brig, sef Grand Theft Auto V.  Yn y bythefnos gyntaf o fod ar werth, gwnaeth y gêm elw o £570 miliwn, sy'n dangos poblogrwydd y gêm.

Dyletswydd Ryan yw sicrhau ansawdd, sy'n rôl hanfodol. Mae Ryan yn profi, tiwnio, dadfygio ac awgrymu'r cywreinrwydd manwl sy'n sicrhau ansawdd a pha mor chwaraeadwy yw'r gêm orffenedig. Mae'n un o'r tîm sy'n gyfrifol am sicrhau ansawdd y cynnyrch terfynol ac mae'n dod o hyd i unrhyw ddiffygion cyn i'r gêm gael ei chyhoeddi.

Ers i Ryan fod yn blentyn ifanc, ei nod oedd cael swydd yn y diwydiant gemau fideo. Ar ei ddychweliad i'r coleg, dywedodd:

Mi wnes i fwynhau fy amser yn y coleg. Mi wnaeth y cwrs gradd fy mharatoi i ar gyfer y rôl sydd gen i bellach yn y diwydiant gemau. Fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol yw cael stiwdio fy hun, a dod yn gyfarwyddwr creadigol o'r stiwdio honno.

Dywedodd Jordan Edwards, un o'i diwtoriaid yn y coleg:

Rydym i gyd yn falch iawn o gynnydd Ryan yn y diwydiant gemau. Mae bod yn rhan o un o gemau mwyaf y byd yn wych! Roedd o'n fyfyriwr rhagorol ac mae'n haeddu'r holl glod.

Rockstar Games yw cyhoeddwyr rhai o gemau enwocaf y byd, megis Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Bully a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Cyfrifiadura, ewch i: www.gllm.ac.uk/cyfrifiadura

Neu, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk