Yn ddiweddar, cafodd cogydd dan hyfforddiant sydd wedi ennill sawl gwobr gyfle i ddatblygu ei sgiliau coginio drwy fynd ar brofiad gwaith i fwyty sydd â seren Michelin.

Mae Dalton Weir, myfyriwr 19 oed o ardal Mochdre, yn astudio ar y cwrs Diploma City and Guilds Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos. Nid yn unig cafodd Dalton ei ddewis i fynd ar brofiad gwaith ym mwyty The Elephant yn Torquay, ond llwyddodd i gael bwrsariaeth i helpu i dalu'r costau hefyd.

Enillodd Dalton, sy'n gyn-ddisgybl o Ysgol John Bright, fwrsariaeth o £1000 gan Urdd Lifrai Cymru ar ôl cystadleuaeth gref rhwng myfyrwyr yr adran Lletygarwch ac Arlwyo.

Perchennog bwyty'r Elephant yw'r cogydd enwog, Simon Hulstone,  felly llwyddodd Dalton i "wireddu ei freuddwyd o weithio ochr yn ochr â chogydd  a chanddo seren Michelin".  Yn y gorffennol, mae Simon wedi ennill llu o wobrau nodedig ym maes coginio cystadleuol, ond erbyn hyn mae'n canolbwyntio ar redeg ei fwyty yn Torquay sydd wedi llwyddo i gadw ei seren Michelin ers 2004.

Dywedodd Dalton:

Yn gynharach eleni, cefais gyfle i gymryd rhan yng nghystadleuaeth coginio fwyaf Prydain, sef Toque D'or. Yn ystod y gystadleuaeth yn Llundain, mi es i siarad gydag un o'r prif feirniaid, Simon Hulstone, a dywedodd mai ef oedd perchennog bwyty â sêr Michelin yn Torquay, sef The Elephant. Ar ôl y sgwrs, ro'n i'n benderfynol o weithio ochr yn ochr â Simon yn ei fwyty.

Ar ôl dychwelyd i Ogledd Cymru, ysgrifennais at Simon a ro'n i wedi synnu ei fod o'n awyddus i gynnig lleoliad profiad gwaith i mi. Yr unig broblem oedd bod rhaid i mi dalu am y costau teithio, y llety a'r prydau bwyd fy hun.

Yn ffodus, dywedodd fy nhiwtor, Brian, wrtha i am wobr Urdd Lifrai Cymru sydd ar gael i helpu pobl ifanc sydd isio datblygu eu sgiliau proffesiynol. Mi wnes i gais am y fwrsariaeth ac ar ôl cael cyfweliad manwl llwyddais i'w hennill.

Pan wnes i gyrraedd bwyty The Elephant, roedd awyrgylch y gegin yn brysur iawn gyda phawb yn canolbwyntio ar eu dyletswyddau. Roedd popeth oedd yn cael eu gosod ar y prydau bwyd yno am reswm. Roedd yn edrych yn syml ond mewn gwirionedd roedd yn llawn blas ac wedi cael ei gynllunio i berffeithrwydd. Roedd y cogyddion yn gweithio oriau hir: 8am - 3pm, ac yna roedd egwyl i gael pryd o fwyd am 5pm cyn dychwelyd i weithio o 5.30pm - 11pm. Ond roedd y gwaith caled yn werth yr ymdrech ac mi wnes i fwynhau pob eiliad.

Mae'r profiad gwaith hwn wedi rhoi dealltwriaeth i mi o'r safonau uchaf o goginio a'r hyn y mae gofyn i mi ei wneud i fod yn gogydd ardderchog. Byddaf yn defnyddio'r hyn a ddysgais wrth gystadlu yn y dyfodol, ar y ffordd i ddod yn gogydd proffesiynol.

Mae Dalton wedi bod â diddordeb mewn coginio o oedran ifanc iawn, ar ôl dewis y pwnc yn yr ysgol. Mae ei restr o gyflawniadau cystadleuol ers cofrestru yn y coleg yn sylweddol. Mae wedi: ennill gwobr aur yn y categori 'Bwyd Stryd' ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru; cymhwyso ar gyfer rownd derfynol cystadleuaeth Cogydd Bwyd Môr Ifanc y Flwyddyn; cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Future Talents yn yr Iseldiroedd; bod yn rhan o dîm Cymru yng nghystadleuaeth Toque D'or yng ngwesty'r Dorchester yn Llundain, yn ogystal â chymhwyso'n ddiweddar ar gyfer rownd derfynol 'Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Lletygarwch' ar ôl ennill rownd gyntaf Gogledd Cymru. Dros y penwythnos, bydd Dalton yn gadael am Luxembourg lle bydd yn cefnogi Tîm Coginio Cymru mewn cystadleuaeth coginio ryngwladol, sef Cwpan y Byd Coginio.

Dywedodd Lesley Tipping, Pennaeth Cynorthwyol Grŵp Llandrillo:

Llongyfarchiadau i Dalton am fanteisio ar gyfle anhygoel. Bydd hyn yn rhywbeth fydd yn sefyll allan ar ei CV yn y dyfodol.  Mae gweld dysgwyr yn frwdfrydig ac yn llwyddiannus yn eu hymdrechion yn fy ngwneud i'n falch iawn.

Yn ddiweddar, cafodd y coleg wobr 'Rhagoriaeth' gan Estyn am ei ddarpariaeth Lletygarwch ac Arlwyo.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo, ewch i: www.gllm.ac.uk/lletygarwch

Neu ffoniwch dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Ebost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk