Treuliodd tîm o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Goleg Llandrillo eu hamser cinio yn codi arian at ddwy elusen. Trefnodd y grŵp ddigwyddiad elusennol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, a oedd yn cynnwys tombola a chystadleuaeth 'dyfalu enw'r tedi', gyda'r holl elw yn mynd at elusennau Barnardo's a Noah's Ark.

Cododd y myfyrwyr dros £100 mewn amser byr iawn.

Cynlluniodd y myfyrwyr Lefel 1 y digwyddiad fel rhan o'r modiwl 'gweithio fel rhan o dîm/trefnu digwyddiad' ar eu cwrs. Cawsant roddion ar gyfer eu stondinau gan staff, myfyrwyr a busnesau lleol.

Treuliodd y myfyrwyr fisoedd yn paratoi ar gyfer y digwyddiad ac yn ymchwilio i ba elusennau i'w dewis. Dywedodd eu tiwtor, Alison Daubney-Jones:

Llongyfarchiadau i'r holl fyfyrwyr a fu'n ymwneud â'r digwyddiad. Dyma benllanw misoedd o waith caled. Mi wnaethon nhw weithio'n wych fel tîm ac mi oedden nhw'n benderfynol o gael dewis da o wobrau i'w rhoi.

Dywedodd un o'r myfyrwyr, Emilee Lloyd o Abergele:

Roedden ni'n hapus iawn o fod wedi codi cymaint o arian at elusennau Barnardo's a Noah's Ark. Roedden ni'n awyddus i gefnogi Noah's Ark gan eu bod nhw'n elusen o Gymru ac yn llai adnabyddus na gweddill elusennau'r DU.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Iechyd a Gofal, ewch i: www.gllm.ac.uk/iechyd

Neu ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk