Mae myfyriwr o Goleg Menai ar fin cynrychioli Cymru ar lwyfan y byd mewn cystadleuaeth ddadlau byd eang.

Yn ddiweddar, roedd Sophia Wallo, myfyrwraig 18 oed o Gonwy, a Gethin Jones, myfyriwr 17 oed o Ddinorwig, yn rhan o'r tîm buddugol yn rownd ranbarthol Pencampwriaeth Ddadlau Ysgolion Cymru yn Ysgol Tryfan ym Mangor.

Perfformiodd Sophia yn rhagorol, a llwyddodd i ymuno â threialon cystadleuol yng Nghaerdydd lle cafodd ei dewis i ymuno â Charfan Ddatblygu Tîm Cymru ym Mhencampwriaeth Ddadlau Ysgolion y Byd.

Dywedodd Steven Blight, darlithydd Lefel A Coleg Menai:

Mae Sophia yn ddadleuydd naturiol, ac yn fy amser i yn y coleg, hi yw'r gorau i mi ei weld.

Mae cael lle mewn carfan ddatblygu yn gyflawniad gwych ac mae'n dangos pa mor benderfynol yw Sophia i ddatblygu ei sgiliau dadlau ymhellach.

Mi wnaeth Sophia a Gethin yn wych i ennill y gystadleuaeth ranbarthol - rydw i'n falch iawn o'r ddau a ro'n i'n meddwl eu bod nhw'n enillwyr teilwng ar y diwrnod.

Mae Pencampwriaeth Ddadlau Ysgolion y Byd yn gystadleuaeth fyd-eang i dimau dadlau ysgolion uwchradd cenedlaethol.

Mae carfanau o dros 50 o wledydd ar draws y byd yn ymgynnull i ddadlau 13 pwnc gwahanol sy'n cael eu gosod gan banel o arbenigwyr rhyngwladol.

Bydd Sophia, sy'n gobeithio astudio'r Gyfraith yn y brifysgol, yn awr yn cael hyfforddiant gyda Charfan Datblygu Cymru gyda'r cyfle i fynd yn ei blaen i gynrychioli tîm Cymru ar lwyfan y byd ym mhencampwriaethau 2019 yn Sri Lanka ym mis Gorffennaf ac Awst.

Dywedodd Jo Gough, swyddog rhaglenni dadlau gydag elusen addysg y byd, yr Undeb Siarad Saesneg: 

Roedd y treialon eleni yn gystadleuol iawn a dwi'n gobeithio bod Sophia yn falch o'r hyn mae hi wedi ei gyflawni.

Mae'r Garfan Ddatblygu yn gyfle i gael mynediad i hyfforddiant uwch Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion y Byd ac yn gyfle i ni asesu eu hymgeisiaeth i'r tîm.

Ychwanegodd Steven Blight:

Mae dadlau yn fuddiol i'r myfyrwyr. Maen nhw'n magu hyder i siarad yn gyhoeddus ac yn dod yn gryfach yn eu gallu i feddwl yn feirniadol.

Maen nhw wedi dod yn dda iawn wrth wneud dadleuon cadarn o gefnogi syniad a nodi diffygion yn nadleuon eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lefel A yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk/a-levels.