Yn ddiweddar, cymerodd myfyrwyr Lefel 2 Busnes ran mewn cystadleuaeth yn seiliedig ar y rhaglen deledu boblogaidd 'The Apprentice'. Y dasg oedd ymchwilio i mewn i ardal o'u dewis nhw yng Ngogledd Cymru mewn grwpiau, ac yna creu posteri a chynllunio araith i hyrwyddo'r ardal honno o flaen panel o feirniaid.

Roedd tri thîm yn cymryd rhan, a phob un yn cystadlu am wobr o Ginio Nadolig tri chwrs ym Mwyty Friars.

Yn rhan o'r tîm buddugol oedd Laura Sodden, Craig Lewis a James Young o Gaergybi, a Cyle Elderkin o Fethesda. Llwyddodd y myfyrwyr i hyrwyddo Eryri fel ardal dwristaidd, a chafodd eu hagwedd broffesiynol a'u gwaith fel tîm argraff dda ar y beirniaid.

 I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Busnes yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk/business-courses.