Daeth prentisiaid a chyflogwyr o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd i ddathlu llwyddiannau unigolion yng Ngwobrau Prentisiaethau blynyddol Grŵp Llandrillo Menai a noddwyd gan Bŵer Niwclear Horizon.

Cynhaliwyd y noson wobrwyo yn Neuadd Pritchard Jones, Prifysgol Bangor, ac uchafbwynt y noson oedd cyflwyno gwobr arbennig i un prentis o blith enillwyr gwahanol gategorïau sef gwobr 'Prentis y Flwyddyn 2018-19' i'r prentis mewn Cyfrifyddu Tomos Williams.  

Ar hyn o bryd, mae Tomos  yn fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo ac yn cael ei gyflogi gan y cwmni cyfrifyddu Dunn and Ellis Cyf. Cafodd ei ddewis nid yn unig am ei  gyflawniadau academaidd, ond oherwydd ei ymrwymiad tuag at ei astudiaethau a'r adran. 

Bu Tomos yn lladmerydd ar gyfer y cymhwyster AAT, mae wedi cefnogi cyd-fyfyrwyr wrth iddynt ymuno â'r adran, ac roedd yn cynrychioli Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadlaethau'r Sgiliau Byd Cyfrifyddiaeth Cymru.

Yn y seremoni, dywedodd Tomos:

Rwy'n ddiolchgar i Dunn ac Ellis Cyf am roi'r cyfle i mi weithio gyda nhw i ddod yn Brentis. Dwi wedi dysgu llawer o ganlyniad ac rwy'n edrych mlaen at barhau fy addysg a'm hyfforddiant gyda golwg yn y pen draw ar ddod yn Gyfrifydd Siartredig. 

Ymysg yr enillwyr eraill ar y noson oedd y perchennog busnes Katie Parry, Prentis y Flwyddyn - Gwallt a Harddwch.  Cwblhaodd brentisiaeth gyda Choleg Menai ac mae ers hynny wedi mynd ymlaen i sefydlu ei salon ei hun, KT's Salon y mae yn y broses o'i ehangu i adeiladau mwy.  Mae hefyd wedi cymryd prentisiaid ymlaen ei hun. 

Cwblhaodd bron i 900 prentis eu fframweithiau prentisiaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai, ac enwebwyd 43 o'r bobl ifanc hyn gan fynychu'r digwyddiad gyda theulu a chyflogwyr.  Cyflwynwyd 13 dyfarniad ar y noson gan gynnwys y Wobr Prif Brentis y Flwyddyn mawr ei bri, a ddewisir o enillwyr y categorïau eraill. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn Prentisiaethau ewch i www.gllm.ac.uk/busnes neu ffoniwch 08445 460 460.