Daeth dau arbenigwr ym maes gemau fideo i dreulio ychydig o'u hamser prin yn rhannu gwybodaeth ac yn cynnig adborth i fyfyrwyr cwrs gradd mewn Datblygu Gemau, Coleg Llandrillo.

Mae Liam Fleming a Jan Korenki'n ddarlithwyr yn ysgol technoleg cyfrifiadura a thechnoleg Prifysgol Staffordshire - ac yn arbenigo mewn celf 3D, CGI a VFX. Galwodd y ddau heibio campws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos i siarad am eu profiad o weithio mewn partneriaeth gyda rhai o enwau mwyaf y diwydiant gemau cyfrifiadurol.

Mae Liam yn hen law ar y diwydiant ac wedi gweithio ar brosiectau gwahanol i Warner Brothers, Lucas Arts, Disney, Marvel a Sony. Mae Jan yn uwch darlithydd ac yn edrych ar ôl bron i 60 myfyriwr a 10 aelod o staff academaidd. Mae wedi gweithio fel artist effeithiau gweledol ar nifer o raglenni teledu amlwg yn ogystal â chyfrannu at waith cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu hysbysebion a ffilmiau CG byr i fusnesau bach a chanolig. Graddiodd Jan gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Effeithiau Gweledol.

Dywedodd tiwtor Coleg Llandrillo, Rob Griffiths:

Mae Liam yn hen ffrind a chyd-weithiwr a dw i'n dal i gadw cysylltiad ag o. Mi ofynnais iddo ddod i lawr i'r coleg i rannu ei wybodaeth a'i brofiad a chynnig adborth i'r myfyrwyr ar eu gwaith. Roedd y myfyrwyr wrth eu boddau i gael y cyfle i holi Liam a Jan ar amrywiaeth o bynciau.

Dywedodd un myfyriwr:

Am gyfle gwych i gael gwybodaeth o lygaid y ffynnon am y diwydiant gemau cyfrifiaduron gan ddau ddatblygwr mor brofiadol. Rydw i'n gobeithio ymuno â'r diwydiant ar ôl gorffen fy nghwrs, felly roedd eu hadborth a'u hanogaeth yn amhrisiadwy.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Cyfrifiadura, ewch i: www.gllm.ac.uk/cyfrifiadura

Neu cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk