Mae Sara Davies wedi cael ei phenodi fel Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Bydd Sara yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen newydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws Grŵp Llandrillo Menai.

Meddai Dr Dafydd Trystan o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol,

Yn dilyn cyhoeddiad Cynllun uchelgeisiol i ddatblygu cyfleoedd Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau, mae'n dda iawn gweld y gwaith hwn yn dechrau. Un enghraifft o hyn yw penodiad Swyddog Cangen i Grŵp Llandrillo Menai fydd yn sicrhau cyfleoedd addysgiadol ac allgyrsiol i ddysgwyr ar draws holl safleoedd y Grŵp i fwynhau gweithgareddau dwyieithog.

Dywedodd Angharad Lloyd-Williams, Pennaeth Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu Grŵp Llandrillo Menai

Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu penodi'r swyddog cangen gyntaf i'r sector Addysg Bellach yng Nghymru gan adeiladu ar yr hyn sy'n digwydd eisoes dan oruchwyliaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn barod yn y Prifysgolion. Rydym yn edrych ymlaen at greu rhagor o gyfleoedd i'n myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg fel rhan o'r cwricwlwm ac i ddefnyddio'r Gymraeg yn allgyrsiol. Croeso mawr i Sara atom ni.