Mae Sara Davies wedi cael ei phenodi fel Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Bydd Sara yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen newydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws Grŵp Llandrillo Menai.

Meddai Dr Dafydd Trystan o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

"Yn dilyn cyhoeddiad Cynllun uchelgeisiol i ddatblygu cyfleoedd Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau, mae'n dda iawn gweld y gwaith hwn yn dechrau. Un enghraifft o hyn yw penodiad Swyddog Cangen i Grŵp Llandrillo Menai fydd yn sicrhau cyfleoedd addysgiadol ac allgyrsiol i ddysgwyr ar draws holl safleoedd y Grŵp i fwynhau gweithgareddau dwyieithog."

Dywedodd Angharad Lloyd-Williams, Pennaeth Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu Grŵp Llandrillo Menai;

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu penodi'r swyddog cangen gyntaf i'r sector Addysg Bellach yng Nghymru gan adeiladu ar yr hyn sy'n digwydd eisoes dan oruchwyliaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn barod yn y Prifysgolion. Rydym yn edrych ymlaen at greu rhagor o gyfleoedd i'n myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg fel rhan o'r cwricwlwm ac i ddefnyddio'r Gymraeg yn allgyrsiol. Croeso mawr i Sara atom ni."