Teithiodd myfyrwraig i galon gwleidyddiaeth y DU yn San Steffan fel rhan o'r ymgyrch fawr i gael cydraddoldeb i fenywod.

Yn ddiweddar, ymunodd Eleanor Pridding, myfyrwraig 18 oed o Lwyngwril ger Tywyn, â Liz Saville Roberts, AC Dwyfor Meirionnydd, yn Llundain ar gyfer diwrnod #AskHerToStand.

Trefnwyd y digwyddiad gan grŵp ymgyrchu cydraddoldeb 50:50 y Senedd, a daeth 250 o fenywod i San Steffan i nodi 100 mlynedd ers i fenywod ennill yr hawl i bleidleisio yn y DU.

Dywedodd Liz Saville Roberts ei bod hi'n "wych i groesawu" Eleanor i San Steffan.

Dywedodd Eleanor:

Cysylltais gyda Liz Saville Roberts i holi os fyddai ganddi ddiddordeb mynd i'r digwyddiad efo fi.

Roedd hi'n fwy na pharod, felly mi wnes i drefniadau i'w chyfarfod hi yn Llundain.

Treuliodd y gyn-fyfyrwraig o Ysgol Uwchradd Tywyn y diwrnod yn teithio o gwmpas y Senedd, gan fynd i ffair wleidyddol a gwylio Cwestiynau'r Prif Weinidog o ystafell gynhadledd yn San Steffan. Cafodd hefyd gyfle i drafod y cyfan gyda 50 menyw arall.

Nod 50:50 y Senedd yw cael senedd sy'n sicrhau bod gan bob rhyw hawliau cynhwysol a bod menywod a dynion yn cael eu trin yn gyfartal.

Mae'r grŵp ymgyrchu yn gweithio i annog, ysbrydoli a chefnogi ymrwymiadau gwleidyddol, yn enwedig gan fenywod, ac yn ceisio dylanwadu ar y Senedd a'r pleidiau gwleidyddol i geisio bod yn fwy cynhwysol o ferched.

Dywedodd un o aelodau'r 50:50:

Mae'r Senedd i fod yn gynrychioladol, ond mae dwywaith gymaint o aelodau cynlluniad gwrywaidd nag aelodau cynlluniad benywaidd.

Yn yr etholiad diwethaf, dim ond 12 menyw ychwanegol gafodd eu hethol yn aelodau cynulliad. Os yw pethau'n aros fel hyn, bydd hi'n cymryd 50 mlynedd i gyflawni cydraddoldeb rhywiol yn y Senedd.

100 mlynedd ar ôl i fenywod ennill yr hawl i bleidleisio, mae 50:50 yn anelu at gyrraedd gwell gydbwysedd rhywiol yn gynharach na hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, ewch i www.gllm.ac.uk/courses.