Mae arddangosfa Nadoligaidd gyda gorsedd fawr wedi'i wneud o lyfrau yn annog myfyrwyr coleg Bangor i dreulio mwy o amser yn darllen.

Mae'r arddangosfa "Nadolig Llawn Llyfrau" yn llyfrgell Coleg Menai, Bangor, wedi'i osod i ddathlu cyfnod y dyfodiad yn 2018.

Canolbwynt yr arddangosfa yw cadair freichiau mawr wedi'i wneud o lyfrau, a phwrpas hynny yw tynnu sylw pobl at y cynllun #DarllenYmlaen 2018-2019 sy'n annog pobl i ddarllen.

Dywedodd Aled Rees, Cydlynydd Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu:

Mae darllen yn rhan hanfodol o fywyd pawb, ond mae nifer o bobl yn colli allan ar y cyfle.

Mae'r cynllun hwn wedi'i anelu at gael pobl i ddarllen mwy ac yn ceisio denu pobl sy'n gyndyn o ddarllen, darllenwyr sydd wedi rhoi gorau i ddarllen neu bobl sy'n dymuno gwella eu llythrennedd.   

Y gobaith yw bod sgiliau llythrennedd a lles y rhai sy'n cymryd rhan yn gwella, gan ddeillio o gariad at ddarllen.

Mae'r arddangosfa, a luniwyd gan Sharon Jones o dîm llyfrgell Coleg Menai, yn cynnwys gwybodaeth ar sut i ymuno a'r cynllun Darllen Ymlaen a sut i gymryd rhan mewn her ddarllen.

Mae Darllen Ymlaen yn gynllun cenedlaethol a lansiwyd yn 2008. Mae'n cefnogi pobl ifanc ac oedolion drwy newid eu canfyddiad o ddarllen, drwy gynnig cyfleoedd newydd a thrwy gynyddu eu hyder.

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru, bydd rhaid cwblhau dyddiadur darllen wrth ddarllen, adolygu a sgorio chwe deunydd darllen. Gall y deunyddiau fod yn llyfr cyfan, yn erthygl, yn flog neu hyd yn oed geiriau cân, a hynny i gyd mewn unrhyw iaith.

Ar ôl cwblhau'r cynllun ar ddiwedd y flwyddyn coleg, bydd tystysgrif cyflawniad yn cael ei roi i'r cyfranogwyr i gyd ac mae posibilrwydd o ennill gwobr yn lleol neu'n genedlaethol.  

I gael rhagor o wybodaeth am Ddarllen Ymlaen, ewch i readingagency.org.uk/adults/quick-guides/reading-ahead.  

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk.