Yn ddiweddar, cynhaliwyd cystadleuaeth sgiliau ar gyfer myfyrwyr weldio ar draws Gogledd Cymru yn Llangefni.

Roedd tua 20 o gystadleuwyr wedi ymgynnull yng ngweithdy Weldio a Ffabrigo Coleg Menai Llangefni ar gyfer rowndiau rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Treuliodd y weldwyr ifanc oriau yn gweithio ar eu prosiectau yn weldio a llifanu, cyn i dri beirniad arbenigol asesu eu gwaith.

Dywedodd Mark Edwards, goruchwyliwr ymarferol yng Ngholeg Menai:

Gwnaeth y myfyrwyr waith ardderchog. Mi wnaethon nhw bortreadu eu hunain yn dda iawn.

Mae cystadlaethau fel hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr roi'r sgiliau maen nhw wedi'u dysgu ar waith ac efallai symud ymlaen i gamau pellach.

Daeth Cai Owen, myfyriwr 17 oed o Goleg Menai Llangefni, yn drydydd yn y gystadleuaeth Weldio Uwch er ei fod yn cystadlu yn erbyn rhai weldwyr profiadol.

Myfyrwyr o Goleg Cambria ddaeth i'r brig, gyda Maciej Porzuczek yn gorffen yn gyntaf ac Ieuan Burton yn ail.

Cynhelir digwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn amrywiaeth o fasnachau a sectorau ar draws y wlad gyda chystadleuwyr yn cael eu hannog i wneud cynnydd yn eu gwaith ac i gymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills UK.

Mae'n rhan o'r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o sgiliau yng Nghymru a chynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid brofi eu sgiliau a'u cymharu ag eraill a'u gwella trwy gystadlu mewn cystadlaethau lleol, mewn nifer o feysydd gwahanol.

Dywedodd Paul Evans, Cydlynydd Pan Cymru ar gyfer prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru:

Bwriad y digwyddiad oedd dod o hyd i'r weldwyr gorau yng Nghymru i fynd ymlaen i'r rownd derfynol a fydd yn cael ei chynnal yn y flwyddyn newydd yng Ngholeg Gwent.

Mae'n hollbwysig i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgaredd cystadleuol - nid yn unig i'r myfyrwyr, ond i'r staff hefyd. Mae'n rhoi syniad i ni o'r ansawdd sydd gennym yng Nghymru.

Mae sgiliau da yn creu economi da, a dyna rydyn ni eisiau yng Nghymru - defnyddio cystadleuaeth fel arf i'n hysgogi ni fel cenedl.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau weldio yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk/courses/engineering-and-power-technology.