Yn ddiweddar, mae deg rheolwr dibrofiad wedi bod yn dathlu ar ôl cwblhau rhaglen hyfforddi 'Academi Doniau Ifanc' yn Venue Cymru, Llandudno.

Dyma'r garfan gyntaf i 'raddio' o'r cwrs hyfforddi arloesol hwn sy'n anelu at ddarparu gweithwyr dawnus gyda'r wybodaeth, sgiliau a'r profiad angenrheidiol i gael gyrfa lwyddiannus.

Roedd pobl bwysig o'r cwmnïau sy'n cymryd rhan yn y rhaglen yn bresennol yn y digwyddiad, ynghyd a'r Aelod Cynulliad dros Aberconwy, sef Janet Finch-Saunders.

Yn ogystal â hyn, roedd rheolwyr a goruchwylwyr y cwrs hefyd yn bresennol gyda chefnogaeth eu cyflogwyr. Un o'r cwmnïau cysylltiedig yw Patchwork Foods o ardal Ruthun, ac roedd  eu sylfaenydd, Margaret Carter, yn bresennol yn y dathliad. Dywedodd:

Dwi wedi gwirioni gyda rhaglen yr Academi Doniau Ifanc. Mae effaith y rhaglen ar ein hymgeisydd yn ogystal â'r cwmni wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mewn 36 blynedd o gyflogi staff, dyma'r canlyniad gorau gan ymyrraeth o'r fath.

Dywedodd Kate Tilston, myfyrwraig Academi Doniau Ifanc a Rheolwr y Tîm Cynorthwywyr Personol yn Hadlow Edwards Wealth Management: 

Dwi wedi magu llawer o hyder ac angerdd ers i mi fod yn rhan o'r Academi Doniau Ifanc. Ar ddechrau'r cwrs, wnes i erioed ddychmygu baswn i'n gallu siarad o flaen ystafell llawn gweithwyr busnes proffesiynol ac uwch reolwyr. Rŵan, dwi'n credu y gallaf gyflawni unrhyw beth.

Mae'r Academi Doniau Ifanc yn cael ei gyflwyno gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae'n rhan o Academi Busnes Gogledd Cymru.

Wedi'i gyflwyno un diwrnod y mis fel rhaglen dysgu cyfunol, mae'n cymryd 15 mis i gwblhau'r cymhwyster 'Arwain a Rheoli' a'r bwriad yw galluogi cwmnïau i dyfu eu dawn eu hunain ac i fuddsoddi yn eu staff. 

Dywedodd Gaenor Roberts, Arweinydd Rhaglen Academi Doniau Ifanc ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam:

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i gefnogi darpar arweinwyr Gogledd Cymru ac mae'n bleser gennym ni weld y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn graddio'n llwyddiannus.

Mae angen i arweinwyr yn y byd busnes presennol allu addasu tuag at arddulliau rheoli gwahanol ac mae'r rhaglen hon yn gyfle i'r myfyrwyr weithredu'r hyn y byddant yn ei ddysgu yn eu gwaith bob dydd, yn ogystal ag addysgu sgiliau newydd gan gynnwys marchnata, llunio cynlluniau busnes a dadansoddiadau ariannol.

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Doniau Ifanc, ewch i www.nwba.ac.uk/young-talent-academy/ neu anfonwch neges e-bost at:  enterprise@glyndwr.ac.uk