Cafodd lansiad swyddogol partneriaeth newydd gyffrous rhwng Coleg Menai a'r Grŵp Francesco ei gynnal yn Salon Friars yr wythnos ddiwethaf.

Mae'r Grŵp Francesco yn un o'r cwmnïau trin gwallt mwyaf llwyddiannus yn y DU. Y teulu Dellicompagni o'r Eidal sy'n berchen ac yn rhedeg y brand ffasiynol, moethus ac unigryw hwn.

Roedd dros 30 o westeion pwysig yn bresennol, gan gynnwys perchnogion salonau lleol, gyda phawb yn mwynhau canapés a gwin cyn cael dosbarth meistr mewn trin gwallt gan y cynllunydd gwallt enwog, Mark Izzard. Fe wnaeth y cynllunydd gwallt ysbrydoli'r myfyrwyr trin gwallt presennol gan roi cipolwg iddynt ar y llwybrau gyrfa sydd ar gael er mwyn dod yn gynllunydd llwyddiannus, yn cynnwys gwaith teledu a chefnogi'r diwydiant ffasiwn.

Siaradodd Craig Davies, Cyfarwyddwr Addysg cwmni Grŵp Francesco am sut mae'r sefydliad yn cefnogi myfyrwyr mewn colegau ar draws y wlad. Dywedodd,

Rydyn ni'n ceisio paratoi'r myfyrwyr at y byd gwaith ac ennyn diddordeb angerddol yn y diwydiant.

Dywedodd Frances Davies, Rheolwr Rhaglen Gwasanaethau Cwsmer:

Ein nod parhaus yma yng Ngholeg Menai yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn gadael y coleg gyda'r cymwysterau a'r sgiliau gorau posib er mwyn creu dyfodol llwyddiannus iddyn nhw. Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Grŵp Francesco, rydyn ni'n caniatáu i'n myfyrwyr gael mynediad at y cyfleusterau a'r technegau hyfforddi gorau posib sy'n cael eu defnyddio yn y salonau modern heddiw. O ganlyniad i hyn, rydyn ni'n rhoi i'r myfyrwyr yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i lwyddo yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y Grŵp Francesco, ewch i'r gwefan https://www.francescogroup.co.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Trin Gwallt, ewch i'n gwefan www.gllm.ac.uk/hair