Band yn cynnwys dau berfformiwr lleol yw'r cyntaf i gael un filiwn o wrandawyr gyda chân yn yr iaith Gymraeg ar y gwasanaeth ffrydio Spotify. 

Astudiodd y cyn fyfyrwyr Dion Jones o Lanrug a Sion Land o Geunant ar Ddiploma Atodol Lefel 3 BTEC mewn Cerddoriaeth yng Ngholeg Menai, Bangor, gan gwblhau eu cwrs yn haf 2018.  Yn ystod eu hamser yn y coleg mi wnaethon nhw ffurfio  eu band, Alffa.

Wedi ei ryddhau yng Ngorffennaf 2018, ychwanegwyd trac Alffa "Gwenwyn" ("Poison") ar unwaith at restrau chwarae Spotify dylanwadol, ac ers hynny mae wedi ei ffrydio ar draws y byd.

Fel rhan o'u twf sydyn i lwyddiant, dewiswyd Alffa hefyd gan brosiect Horizons fel un o'u hartistiaid ar gyfer 2018.  Wedi ei gyflwyno gan BBC Cymru Wales mewn cydweithrediad gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, nod y prosiect yw datblygu cerddoriaeth newydd, annibynnol cyfoes yng Nghymru.  Rhoddodd y cyfle i'r band chwarae mewn gwyliau a digwyddiadau haf, yn ogystal ag arwyddo i'r label recordiau Cymraeg Côsh. 

Dywedodd Sylfaenydd Recordiau Côsh a'r canwr-ysgrifennwr caneuon Cymraeg, Yws Gwynedd, y credai fod llwyddiant y band wedi profi fod

rhwystrau ieithyddol yn cael eu dymchwel yn llwyr.

Rhoddodd  Alun Llwyd - a fu gynt yn rheoli'r Super Furry Animals, ac sydd nawr yn rhedeg y dosbarthwr annibynnol Pyst, gan arbenigo mewn artistiaid Cymreig, help llaw i sicrhau fod trac Alffa yn denu sylw'r diwydiant cerddoriaeth.

Dywedodd,

Y peth mwyaf cyffrous i ddod allan o hyn yw'r modd y mae'n adlewyrchu allbwn, moeseg gwaith a nifer sylweddol y labeli a'r artistiad Cymreig yng Nghymru. Dim ond y dechrau yw hyn.

Gan ddefnyddio'r incwm a gynhyrchwyd gan eu sengl lwyddiannus i dalu am ffioedd recordio, mae'r band ar hyn o bryd yn gweithio ar eu halbwm cyntaf un, gyda golwg ar ei ryddhau mewn pryd ar gyfer Eisteddfod 2019.

Meddai'r gitarydd a'r prif ganwr Dion Jones, 

Doedden ni ddim yn disgwyl unrhyw beth fel hyn, ond bu yn hwb anferthol i ni fel band, ac rydym yn amlwg wir yn falch.

Dywedodd y darlithydd Cerddoriaeth Rhys Parry,

Mae Dion a Sian wedi gweithio'n galed yn ysgrifennu caneuon a pherfformio.  Maent yn barod wedi chwarae nifer o gigs, a thrwy hyn, wedi ennill profiad gwerthfawr.  I lwyddo yn y diwydiant cerdd, mae'n rhaid i chi fod allan yno yn mynd drwy'ch pethau, a dyna mae'r ddau yma yn ei wneud.  Rwy'n hapus iawn dros y ddau ohonynt a dymunaf bob llwyddiant iddynt.

Am fwy o wybodaeth ar gyrsiau cerdd yng Nghrŵp Llandrillo Menai, ymwelwch â www.gllm.ac.uk/cerddoriaeth