Mae gwleidydd dwy ar bymtheg oed o Gricieth wedi cael ei ethol yn aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru.

Am y ddwy flynedd nesaf, Ifan Price fydd yn cynrychioli pobl ifanc Dwyfor a Meirionnydd yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Myfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yw Ifan ac mae'n un o blith 60 o gynrychiolwyr rhwng 11 a 18 oed i gael eu hethol. Safodd 480 o ymgeiswyr mewn etholiadau ledled Cymru, ac etholwyd 40 ohonynt wedi i 20,000 o bobl ifanc fwrw eu pleidlais fis Tachwedd.

Dewiswyd yr 20 aelod arall gan bobl ifanc oedd yn cynrychioli sefydliadau allanol.   

Meddai Ifan:

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, felly roedd hwn yn gam naturiol i mi.

Mae'r cyfan yn gyffrous iawn! Mi fydda i'n mynd i'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd dair neu bedair gwaith dros y ddwy flynedd nesaf ac yn cael eistedd yn y siambr.

Ar drip Bagloriaeth Cymru i Aberystwyth y clywais i gyntaf am y Senedd Ieuenctid a chyn i mi ddweud dim roedd fy ffrindiau i gyd wedi cymryd yn ganiataol y byddwn yn sefyll - roedd o'n gyfle ardderchog i wneud yr hyn dw i'n ei fwynhau!

Mae Ifan yn astudio Hanes, Saesneg a Daearyddiaeth ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli. Cychwynnodd ar ei daith i'r Senedd Ieuenctid drwy ysgrifennu datganiad personol 200 gair yn amlinellu tri maes polisi sy'n ennyn ei ddiddordeb - addysg, hawliau yn y gweithle a gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Yna, yn ystod mis Tachwedd roedd rhaid iddo ymgyrchu'n galed i ennill pleidleisiau drwy ymweld ag ysgolion yn yr ardal.

Golyga ei lwyddiant yn yr etholiad fod ganddo gyfle'n awr i dynnu sylw at ei dri maes polisi. Bydd yn mynd ati hefyd i wrando ar bobl ifanc yr ardal a bod yn llais iddynt yn y Senedd.

Meddai Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Meirion-Dwyfor:

Mae hon yn dipyn o gamp ac yn gyfle hynod gyffrous i Ifan.

Mae pawb yn y coleg yn falch iawn ei fod yn cynrychioli pobl ifanc yr ardal yn Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru.

Lansiwyd prosiect Senedd Ieuenctid Cymru yn Nhachwedd 2017, gyda'r bwriad o gynnal yr etholiadau cyntaf ymhen y flwyddyn.

Y nod yw gwrando a rhoi grym i bobl ifanc Cymru drwy weithio'n uniongyrchol gyda'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Meddai Llywydd y Cynulliad a'r Senedd Ieuenctid, Elin Jones:

Mae'r etholiad wedi torri tir newydd ac wedi bod yn llwyddiant aruthrol.

Yn awr mae gan holl bobl ifanc ein gwlad lais yn Senedd Ieuenctid Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, ewch i www.gllm.ac.uk/a-levels.