Yn ddiweddar, cafodd deuddeg darpar ddylunydd gemau gyfle i gael cip prin ar sut beth yw gweithio mewn stiwdio gemau sydd wedi ennill gwobr BAFTA.⁠

Teithiodd y myfyrwyr sy'n astudio Datblygu Gemau yng Ngholeg Llandrillo i lawr i'r de i ymweld â Wales Interactive Limited ym Mhen-y-bont Ar Ogwr, cwmni annibynnol sydd wedi bod yn datblygu a chyhoeddi gemau ers ei sefydlu yn 2011. 

Mae'r stiwdio, sy'n fwyaf adnabyddus am 'Soul Axiom', 'The Bunker', 'Master Reboot' a 'Late Shift', wedi cyhoeddi dros 20 gêm fideo ar draws 10 llwyfan ac, yn ddiweddar, cipiodd eu gêm boblogaidd 'Late Shift' y wobr am y gêm orau yn seremoni wobrwyo BAFTA 2018.  Cafodd y cwmni hefyd ei enwebu ar gyfer  'MCV Indie Games Label 2017'. Un o'i gemau, sef 'Infinity Runner', oedd y gêm gyntaf erioed ar gyfer PlayStation 4 a Xbox One i gael ei gwneud yn gyfan gwbl yng Nghymru!

Meddai Rob Griffiths, tiwtor Datblygu Gemau'r Coleg ar gampws Llandrillo-yn-Rhos:

Yn garedig iawn, mi wnaeth un o'r sefydlwyr, Dai Banner, sy'n hen ffrind i mi, adael i ni ymweld â'r stiwdio i weld ble mae'r hud a lledrith yn digwydd.

Siaradodd efo'r myfyrwyr, gan roi gwybodaeth ac awgrymiadau iddynt ar sut i ymuno â'r diwydiant gemau. Cafodd y myfyrwyr gyfle i ofyn amrediad eang o gwestiynau iddo, yn ogystal â chyfle i siarad â'i dîm o ddylunwyr a datblygwyr. Oherwydd goblygiadau cyfreithiol, nid oes llawer o stiwdios yn croesawu myfyrwyr, ond yn ffodus i 'ngrŵp i, roedd Dai'n fodlon i ni fynd draw.

Yn ei swydd flaenorol, roedd Rob yn rhan o'r tîm dylunio a enillodd wobr BAFTA 2016 am y gêm orau i blant, sef 'Lego Dimensions'.

Sefydlwyd Interactive Limited yn 2012 ar y cyd rhwng David (Dai) Banner a Richard Prin, a oedd ill dau wedi bod yn cyd-reoli GamesLab Wales cyn hynny. Fe'i ffurfiwyd gyda'r nod o greu gemau gwreiddiol i ddifyrru pobl ym mhob cwr o'r byd ac i roi Cymru ar fap y gemau fideo.  O'r dechrau, mae'r stiwdio wedi bod yn denant i Ganolfan Sony UK Technology ym Mhencoed, Pen-y-bont Ar Ogwr.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Cyfrifiadura, ewch i: www.gllm.ac.uk/cyfrifiadura

Neu cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk