Bydd athro o Goleg Meirion Dwyfor yn cymysgu â rhai o enwogion byd chwaraeon Cymru ar ôl cael ei enwi'n Wirfoddolwr y Flwyddyn Cymru.

Cafodd Gareth Lanagan, sy'n 36 oed o Aberystwyth ac yn athro mathemateg a rheolwr maes rhaglen addysg gyffredinol, ei enwi yn Wirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018 ar ddydd Mawrth, 27 Tachwedd.

Cafodd ei enwebu ar ôl cael canmoliaeth am "achub" clwb criced Dolgellau, lle mae'n brif hyfforddwr, capten tîm cyntaf a chadeirydd clwb.

Bydd yn derbyn ei wobr ochr yn ochr â rhai enwogion byd chwaraeon Cymru mewn seremoni a gynhelir yng Ngwesty'r Celtic Manor, 4 Rhagfyr.

Dywedodd:

Mae popeth yn teimlo fel breuddwyd ar hyn o bryd, ond mae'n grêt bod holl waith caled y clwb a'r gwirfoddolwyr yn cael ei gydnabod.

Gobeithio y bydd hyn yn codi proffil y clwb criced a'r ardal gyfagos.

Bydd hi'n wych cael cymryd rhan mewn noson fel hon, a dwi'n falch bod fy ngwraig i hefyd yn cael dod efo fi, gan ei bod hithau wedi cyfaddawdu llawer o'i hamser.

Mae Gareth, sy'n gweithio yng ngwersylloedd Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau a Phwllheli, erioed wedi bod yn gricedwr angerddol.

Pan nad ydi o yn dysgu ac yn gweithio yn y coleg, mae'n rhoi llawer iawn o'i amser i wirfoddoli. Ychwanegodd:

Ers i mi fod yn hogyn bach, mae criced wedi golygu popeth i mi, ac mae wedi rhoi gymaint o brofiadau i mi, llawer ohonynt yn brofiadau gorau o fy mywyd.

Dwi isio rhannu'r chwaraeon yma gyda chymaint o bobl ac sy'n bosib. Dwi'n gweithio yn Nolgellau a dwi'n ddiolchgar i'r coleg am roi swydd i mi, felly yn yr un modd, dwi am dalu rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol.

Dwi wastad wedi credu bod gan y clwb potensial mawr.

Mae Chwaraeon Cymru yn dweud bod eu categori Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn cydnabod unigolyn sy'n neilltuo eu hamser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon.

Mewn fideo BBC Cymru, eglurodd Gareth mai unwaith yn unig yn 2016 y llwyddodd Clwb Criced Dolgellau i roi tîm llawn ar y cae.

Wedi hynny, penderfynodd Gareth ei fod am "sicrhau dyfodol i'r clwb", gan ganolbwyntio ar ddatblygu clwb ar gyfer teuluoedd.

Lansiodd Gareth adran griced i ferched o fewn y clwb, sydd bellach gyda 20 o chwaraewyr, ac mae dros 70 o blant yn hyfforddi pob nos Fercher yn yr adran ieuenctid.

Dros y bum mlynedd nesaf, mae Gareth yn gobeithio y daw Dolgellau yn un o'r clybiau mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Stuart Evans, Is-gadeirydd y clwb a enwebodd Gareth am y wobr,

Oni bai am Gareth, ni fyddai'r clwb yn dod yn ei flaen mor llwyddiannus. 

Dwi'n meddwl weithiau, tybed a ydy o'n cysgu o gwbl?! Mae o wrth ei fodd â chriced ac yn meddwl y byd o glwb criced Dolgellau. Mae o'n bendant yn Mr Criced i ni!

Dywedodd Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol Cymru: 

Unwaith eto, mae gennym ni enillwyr gwobrau cymunedol o safon eithriadol sy'n dangos y gwaith caled sylfaenol sy'n digwydd mewn chwaraeon.

Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a'r unigolion hyn yn ysgogi ac yn ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a'r holl gyfleoedd sydd ar gael.