Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Llandrillo ei "Ffair Glasfyfyrwyr  Addysg Uwch", gan groesawu dros 100 o fyfyrwyr gradd ac addysg uwch newydd i'r coleg.

Sefydlwyd y ffair i roi croeso diddorol a  llawn hwyl i fyfyrwyr newydd i'r coleg, i ddarparu cyngor ac arweiniad ar yr holl wasanaethau ar gael, ac i roi cyfle iddynt i adeiladu perthnasau gyda busnesau lleol a sefydliadau gwirfoddoli.  Rhoddwyd rhaglen gynefino fanwl mewn lle i gefnogi myfyrwyr dros y dyddiau, wythnosau a'r misoedd cyntaf. 

Roedd y ffair, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Brifysgol - Coleg Llandrillo (UCCL), gwerth £4.5 miliwn ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg, yn llawn stondinau yn hybu agweddau mwyaf diddorol a chyffrous bywyd myfyrwyr Coleg Llandrillo.  Roedd cynrychiolwyr o'r Undeb Myfyrwyr hefyd yn bresennol i ddangos i fyfyrwyr yr hyn y medrant gynnig iddynt yn ystod eu hamser fel myfyriwr a thu hwnt.

Roedd myfyrwyr yn medru lloffa gwybodaeth ar gymdeithasau, chwaraeon, cyfleoedd gwirfoddoli, cael mynediad i gefnogaeth, iechyd a lles, cyllidebu a chefnogaeth cyllido.   Rhoddwyd cyfle iddynt hefyd i gofrestru ar ystod o weithgareddau cyfoethogi, dechrau eu cymdeithasau eu hunain, a hyd yn oed redeg ar gyfer swydd yn yr Undeb Myfyrwyr.

Roedd y sefydliadau allanol a fynychodd yn cynnwys: UNSAIN, Arriva, Syniadau Mawr Cymru, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, a'r Groes Goch Brydeinig.  Roedd yna hefyd aelodau o dîm lles myfyrwyr y coleg, tîm Gwallt a harddwch, adran chwaraeon, tîm menter a'r swyddfa deithio yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau.

Dywedodd Sarah Wynn, Swyddog Cyfoethogi Profiad y Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai:

Mae Ffair y Glas yn ffordd wych o ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd ar nodyn cadarnhaol, ac yn rhoi golwg glir i fyfyrwyr o'r cyfleoedd a'r gefnogaeth ar gael iddynt." Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser ardderchog yn y coleg, ac y gwyddant yn lle i droi ar gyfer cefnogaeth effeithiol ac amserol, os a phryd fo'i angen.

 

Mae'r nifer yn astudio ar lefel prifysgol wedi cynyddu'n rheolaidd flwyddyn wrth flwyddyn. Heddiw, mae gan y Grŵp tua 1,200 o fyfyrwyr Addysg Uwch yn astudio ar 50 o lwybrau llawn amser a rhan-amser gwahanol, gyda dros 400 o fyfyrwyr yn graddio pob blwyddyn, nifer gydag anrhydedd dosbarth cyntaf. Mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am gyrsiau gradd neu unrhyw gyrsiau eraill yng Ngholeg Llandrillo, ymwelwch â'r wefan yn www.gllm.ac.ukneu  ffoniwch 01492 542 338.