Enwyd dau fyfyriwr adeiladwaith o Fôn yn Fyfyriwr y Flwyddyn British Gypsum yn ddiweddar, un ar gyfer gwaith leinin sych a'r llall ar gyfer Plastro.

Dyfarnwyd eu gwobrau i Matt Low a Jordan Myers, y ddau o Gaergybi, gan David Kehoe, Rheolwr Cefnogaeth Dechnegol a Hyfforddi'r cwmni.  Mae Matt yn brentis gyda'r cwmni lleol M.J. Hughes Fireplaces and Stoves a Jordan ar gyfer G. Jones Plastering.  

Yn rhan o grŵp Saint-Gobain, British Gypsum yw prif gynhyrchydd systemau leinio mewnol y Deyrnas Gyfunol. Er mwyn hybu rhagoriaeth yn y diwydiant, mae'r cwmni wedi datblygu Thistle Partnership, sy'n rhoi mynediad i adnoddau i 75 myfyriwr mewn colegau addysg bellach ar draws y Deyrnas Gyfunol, megis fideos cam wrth gam, tasgau prosiect, llyfrynnau, canllawiau, hyfforddiant a chefnogaeth dechnegol gan arbenigwyr drwy Hwb Dysgu.

Mae'r cwmni hefyd yn rhoi arbenigedd technegol a deunydd am ddim i gystadleuaeth adeiladu fwyaf y DU, Skillbuild.

Dywedodd y tiwtor Plastro Mike Gashe:

Mae Matt a Jordan wedi rhagori yn eu gwaith, gan godi i gyfarfod â heriau dro ar ôl tro.  Rydym yn eithriadol o falch o'r safonau uchel mae'r ddau wedi eu cyrraedd, ac rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am y parhad mewn cefnogaeth a roir i'n myfyrwyr gan British Gypsum.

Dywedodd David Kehoe,

Rwyf wedi gweithio'n agos gyda Choleg Menai am beth amser nawr, ac mae wir yn galonogol i weld cymaint o weithwyr leinin sych a phlastrwyr talentog yn dod trwodd.  Drwy roi'r deunyddiau, medrwn sicrhau fod prentisiaid yn dysgu gyda'r cynnyrch gorau sydd ar gael ac yn mynd i mewn i'r byd gwaith gyda'r sgiliau maent eu hangen.  Yn British Gypsum, rydym yn ymroddedig i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o grefftwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.gllm.ac.uk/courses/construction-and-the-built-environment neu cysylltwch â'r llinell cyngor ar gyrsiau ar 01248 383333.