Aeth darpar gogyddion Coleg Menai i'r afael ag un o allforion enwocaf yr Eidal yn ddiweddar a chymryd rhan yng nghystadleuaeth 'Dylunio Pizza' Glaniba Cheese.

Cafodd cystadleuwyr eu hannog i anghofio am draddodiadau ac i fod mor greadigol â phosib wrth gynnig eu syniadau - yr unig awgrym a roddwyd oedd  bod angen iddynt ddefnyddio caws Mozzarella a gynhyrchir gan Glanbia Cheese yn Llangefni.

Enillodd myfyrwyr Coleg Menai'r wobr gyntaf, yr ail wobr a'r drydedd wobr!

Crëwyd pizza gyda chrwst â llenwad mozzarella a thopin afocado, cig moch a thomato gan Helen Roberts.

Lluniodd Samantha Miller rysáit manwl ar gyfer 'Samantha Panther Pizza' - creadigaeth llawn dop oedd yn defnyddio stribedi stêc, cig moch, caws glas a nionod. 

Cynigiodd Adam Williams 'The Super Supreme Pizza' - gwaelod traddodiadol gyda 3 caws gwahanol arno a pepperoni mewn siâp S yn cynrychioli Super.

Enillodd Samantha'r wobr gyntaf, sef taleb gwerth £35, daeth Helen yn ail ac Adam yn drydydd.

Cafodd y tri eu gwahodd i Glanbia Cheese yn Llangefni i fynd o amgylch safle'r cwmni a mynediad arbennig at geginau datblygu'r cwmni, ble aethant ati i baratoi eu pizzas ar gyfer cynrychiolwyr y cwmni.

Dywedodd Heather Broughton, Uwch Reolwr AD Glanbia Cheese:

Roedden ni wrth ein boddau i groesawu enillwyr y gystadleuaeth Pizza yma i Glanbia Cheese.  Rydym yn credu yma ei bod hi'n hanfodol i ni gadw cysylltiad â'r gymuned leol, rhoi cyfle iddynt weld natur ryngwladol y busnes ac annog rhai i ddod i weithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Mae perthynas Glanbia Cheese a Choleg Menai yn un agos, a'r coleg wedi darparu cyrsiau hyfforddiant i gyd-fynd ag anghenion y cwmni drwy'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni.

Meddai Paul Roberts, Rheolwr Gweithrediadau - Canolfan Technoleg Bwyd:

Mae'r wych clywed am lwyddiant myfyrwyr Coleg Menai yng nghystadleuaeth dylunio pizza Glanbia Cheese - rydym wrth ein boddau gyda'r canlyniad.

Mae perthynas Glanbia Cheese a Choleg Menai yn un agos, ac rydym yn awyddus iawn i gefnogi unrhyw weithgareddau sy'n cynnwys y gymuned ac yn annog pobl ifanc i ystyried dyfodol ym maes gweithgynhyrchu bwyd neu arlwyo.