• Steilydd , TH1 Hairdressing, Bangor


  ?Yn galw pob steilydd gwallt...??

  Beth am ddechrau ar drywydd newydd heddiw....

  YN EISIAU - STEILYDD PROFIADOL

  Ydych chi'n steilydd profiadol, ydych chi eisiau ennill rhagor o arian a manteisio ar gyfle newydd?

  Ydych chi'n steilydd HWYLIOG creadigol sydd eisiau dilyn gyrfa ANHYGOEL ym maes trin gwallt?

  Ydych chi eisiau bod yn aelod o dîm fydd yn cefnogi, eich datblygiad CHI, heb unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn y gallwch ennill?

  Ydych chi eisiau bod yn rhan yn salon mwyaf CYFFROES Bangor sy'n chwilio am steilydd hwyliog, brwdfrydig i ymuno â'r tim?

  Cysylltwch â Dawn HEDDIW ar 01248 353 703 i drafod eich gyrfa CHI!

  Sut i wneud cais:
  Ffoniwch Dawn - 01248 353703
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Arbenigol / Arall
  Dyddiad cau:
  28/08/2020
 • Ail Gogydd , Gwesty Risboro Hotel (Marilyn White), Llandudno

  Ail gogydd mewn gwesty hyfforddi, bwydlen sylfaenol, posib y bydd y swydd yn golygu symud i weithio fel cogydd brecwast neu swper. Rhaid i chi fod yn barod i weithio'n galed, ar amser bob amser ac yn frwdfrydig.

  Sut i wneud cais:
  risboroquick@hotmail.com At Sylw Neil
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/08/2020
 • Domiciliary Care Support Worker, Total Care North Wales Ltd, Prestatyn

  Rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal i ymuno a'n Tîm Gofal Cartref.  Rydym yn gweithredu yn rhanbarthau Rhyl a Phrestatyn o Ogledd Cymru.

  Darperir hyfforddiant llawn

  Darperir Cyfarpar Diogelu Personol Llawn

  Gwiriad DBS yn hanfodol

  Profiad blaenorol yn ddymunol ond nid yn hanfodol

  Rhaid cael mynediad i gar a bod yn 18+ oed

  Mae gennym dîm bychan o weithwyr gofal a domestig. Mae ein swyddogaethau gwaith yn cynnwys cefnogi a chynorthwyo oedolion bregus a'r henoed i aros yn ddiogel ac iach ac yn eu cartrefi eu hunain.  Medrwn gynnig cytundebau llawn amser a rhan amser a byddwn yn gweithio gyda chi i lunio cytundeb addas.

  Ebostiwch totalcarenw@outlook.com neu ffoniwch 01745 852323 am fwy o wybodaeth neu ffurflen gais.

  Sut i wneud cais:
  email at totalcarenw@outlook.com or phone 01745 852323 for more information or an application form
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  11/09/2020

Hidlo'r swyddi gwag:

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd newydd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 1. Prentisiaethau
 2. Swyddi llawn amser
 3. Swyddi rhan-amser
 4. Contractau cyfnod penodol

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk