• Rhestrwr Efasnach , Preworn Ltd, Wrecsam

  Mae hon yn swydd Twf Swyddi Cymru.

  CANLLAW YN UNIG YW'R DYDDIAD CAU AC MAE'R DYDDIAD CYCHWYN OND YN GANLLAW A GALL NEWID. Mae Preworn yn fusnes dilladu ar-lein sy'n tyfu yn gwerthu nwyddau ffasiwn cynaliadwy, dillad, esgidiau ac ategolion.  Wedi ei leoli yn Overton sydd 6.5 milltir y tu allan i Ystâd Diwydiannol Wrecsam.  Rydym yn awyddus i ehangu ein tîm cefnogi efasnach arbenigol o restrwyr cynnyrch.  Mae'r swydd hon yn cynnwys graddio cynnyrch, Mewnbynnu Data a Ffotograffiaeth. Rydym eisiau ymgeiswyr gyda sgiliau rhifedd a llythrennedd o'r radd flaenaf, sydd yn allblyg ac yn fodlon datblygu sgiliau newydd mewn amgylchedd waith sy'n symud yn gyflym ac yn heriol. • Rhaid i chi feddu ar sgiliau bysellfwrdd ardderchog a bod yn gyfarwydd iawn gydag excel. • Mae llygad graff ar gyfer manylion yn ofynnol i fedru graddio, tynnu llun a steilio dillad a rhaid i chi fedru gwahaniaethu rhwng Dillad ar gyfer Dynion a Merched.  •  Mae'r rôl hon yn gofyn am lefel uchel o ddisgyblaeth, ynni a chanolbwyntio gan fod gennym safonau perfformio uchel. Os ydych yn unigolyn penderfynol o lwyddo ac os credwch fod gennych y cyfuniad o sgiliau i lwyddo mewn amgylchedd gwaith sy'n symud yn gyflym, hoffem glywed gennych.

   

  Sut i wneud cais:
  Cofrestrwch ar wefan Gyrfa Cymru ar gyfer swyddi Twf Swyddi Cymru, a llenwch ffurflen gais ar-lein.

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Fflint
  Sector:
  Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  Dyddiad cau:
  31/01/2021

Hidlo'r swyddi gwag:

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd newydd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 1. Prentisiaethau
 2. Swyddi llawn amser
 3. Swyddi rhan-amser
 4. Contractau cyfnod penodol

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk