Cyrsiau Llawn-Amser:

Os ystyrir bod eich cwrs yn gwrs llawn amser i bwrpas ffioedd, bydd gofyn i chi wneud cais drwy, system ar-lein Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS): www.ucas.com.

Y codau ar gyfer pob coleg yw:

  • Coleg Llandrillo L53
  • Coleg Meirion-Dwyfor L53 (cod campws D)
  • Coleg Menai M65

Wedi methu dyddiad cau UCAS?

Bydd y colegau’n dal i dderbyn ceisiadau am gyrsiau gradd ar ôl dyddiad cau UCAS.

Gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen gwybodaeth cwrs.

Cyrsiau Rhan-amser:

Os ystyrir bod eich cwrs yn gwrs rhan-amser i ddibenion ffioedd, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen gwybodaeth cwrs.


Gweld holl gyrsiau Gradd

Noder:
Cwnsela (MSc) - Dylid gwneud ceisiadau am ddilyn y cwrs hwn drwy Brifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â:

Coleg Llandrillo

01492 542 338

Anfon ebost

Coleg Meirion-Dwyfor

01341 422 827

Anfon ebost

Coleg Menai

01248 383 333

Anfon ebost

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol