Coleg Llandrillo

Food and drink Llandrillo
Campws Llandrillo-yn-Rhos
Ffreutur

Llun: 8.30am-4.00pm
Mawrth-Iau: 8.30am-8.00pm
Gwener: 8.30am-4.00pm

Starbucks

Llun: 8.30am-4.00pm Mawrth-Iau: 8.30am-8.00pm Gwener: 8.30am-2.30pm

Y Lolfa Goffi

Llun-Gwener: 9.00am-5.00pm

Lolfa'r Myfyrwyr

Llun-Gwener: 9.00am-5.00pm

Campws Y Rhyl
Ffreutur

Llun-Gwener: 8.30am-3.00pm

Caffi Costa Coffee

Llun: 8.30am-3.00pm
Mawrth: 8.30am-5.30pm
Mercher: 8.30am-3.00pm
Iau: 8.30am-5.30pm
Gwener: 8.30am-3.00pm

Campws Abergele
Ffreutur

Llun-Iau: 8.30am-4.00pm
Gwener: 8.30am-3.30pm

Coleg Meirion Dwyfor

Food and drink CMD
Campws Pwllheli
Caffi Costa Coffee

Llun-Gwener: 8.30am-3.00pm (Dim bwyd poeth ar ôl 1.30pm)

Campws Glynllifon
Ffreutur

Myfyrwyr preswyl:
Brecwast: 8.00-8.30am
Swper: 5.30-5.45pm

Non-residential students:
Egwyl: 10.30-11.00am
Cinio: 11.45am-1.00pm

Campws Dolgellau
Ffreutur

Llun-Gwener: 8.45am-1.00pm

Coleg Menai

Food and drink Menai
Caffi Costa Coffee
Campws Bangor

Llun-Gwener: 8.00am-3.30pm

Campws Llangefni

Llun-Iau: 8.00am-3.30pm
Gwener: 8.00am-3.00pm

Campws Parc Menai

Llun-Gwener: 8.00am-3.00pm