Mae ein campysau'n agored rhwng 9am a 4pm drwy gydol y flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau ar ein gwefan, cysylltwch â'n timau Gwasanaethau i Ddysgwyr a fydd yn barod iawn i'ch helpu.

Cysylltwch a niColeg Llandrillo

I sicrhau lle ar gwrs ym mis Medi 2019, cysylltwch a Gwasanaethau Myfyriwr:

Coleg Meirion-Dwyfor

I sicrhau lle ar gwrs ym mis Medi 2019, cysylltwch a Gwasanaethau Myfyriwr:

  • Dolgellau: 01341 422 827
  • Glynllifon: 01286 830 261
  • Pwllheli: 01758 701 385

Coleg Menai

I sicrhau lle ar gwrs ym mis Medi 2019, cysylltwch a Gwasanaethau Myfyriwr:

Digwyddiadau Eraill

Digwyddiadau eraill

Nid oes digwyddiadau i ddod yn y campws hwn.