Logo Coleg Llandrillo

Logo Coleg Meirion-Dwyfor  

Logo Coleg Menai logo

Ydych chi eisiau gwybod beth sydd gan y coleg i'w gynnig i chi?

Hoffech chi gael gwybod rhagor am y cyrsiau, am y gefnogaeth sydd ar gael ac am y profiad o astudio yn y coleg?

Am y tro, er na allwn eich gwahodd i ddiwrnod agored ar un o'n campysau, gallwch dal gael gwybodaeth am y coleg trwy ddulliau rhithwir!

Gallwch wylio fideos am y cyrsiau sydd ar gael mewn gwahanol feysydd neu wrando ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud am y coleg. Yn ogystal, gallwch chwilio trwy'r ystod o gyrsiau sydd ar gael a gwneud cais yn uniongyrchol trwy ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd arnoch angen help gyda'ch cais, mae tîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar gael i'ch cynorthwyo. I siarad â Chynghorydd, anfonwch neges e-bost i generalenquiries@gllm.ac.uk neu gallwch sgwrsio â ni'n fyw trwy'r dudalen hon.

Digwyddiadau Agored Rhithwir

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn hefyd yn cynnal sesiynau ar wahanol feysydd pwnc yn fyw ar Facebook. Bydd y rhain yn rhoi cyfle i chi gwrdd â'r tiwtoriaid a gofyn cwestiynau penodol.

Coleg Llandrillo

Maes pwnc Dyddiad ac Amser
Peirianneg yng Ngholeg Llandillo 2pm Dydd Mercher 15 Gorffennaf
Lletygarwch yng Ngholeg Llandillo 2pm Dydd Iau 16 Gorffennaf

Coleg Menai

Maes pwnc Dyddiad ac Amser
- -

Coleg Meirion-Dwyfor

Maes pwnc Dyddiad ac Amser
Campws Dolgellau 2pm Dydd Gwener 17 Gorffennaf

Bydd digwyddiadau newydd i ddod pob wythnos, dewch yn ôl am ragor o fanylion. Gallwch ein dilyn ar Facebook ac Instagram yma:

Fideos cwrs

Lefel A

 
Gweld y cyrsiau...  

Mynediad i Addysg Uwch

 
Gweld y cyrsiau...  

Gofal Anifeiliaid

 
Gweld y cyrsiau...  

Amaethyddiaeth a Thechnoleg y Tir

 
Gweld y cyrsiau...  

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

 
Gweld y cyrsiau...  

Trin Gwallt a Harddwch

 
Gweld y cyrsiau...  

Rheoli a Gweinyddu Busnes

 
Gweld y cyrsiau...  

Rheoli Arlwyo a Lletygarwch

 
Gweld y cyrsiau...  

Astudiaethau Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 
Gweld y cyrsiau...  

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

 
Gweld y cyrsiau...  

Addysg a hyfforddiant

 
Gweld y cyrsiau...  

Peirianneg

 
Gweld y cyrsiau...  

TGCh a Datblygu Gemau

 
Gweld y cyrsiau...  

Cyfryngau

 
Gweld y cyrsiau...  

Peirianneg Fodurol

 
Gweld y cyrsiau...  

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

 
Gweld y cyrsiau...  

Prentisiaethau

 
Gweld y cyrsiau...  

Cyflogwyr/Proffesiynol

 
Gweld y cyrsiau...  

Gwasanaethau Dysgwyr a'r Undeb Myfyrwyr

Rheolwr Gwasanaethau Dysgwyr Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

 

Undeb Myfyrwyr