8 RHAGOROL

 

7 DA

 

Rydym oll yn hynod falch ein bod wedi derbyn adroddiad mor gadarnhaol gan Estyn. Mae'n brawf o ymroddiad ein staff, sy'n gweithio'n ddiflino i sicrhau bod ein dysgwyr yn ganolog i bopeth a wnawn. Rydym yn arbennig o falch o dderbyn cydnabyddiaeth am y rôl a chwaraewn a'r dylanwad a gawn yn y gymuned, yn ogystal â’n dull strategol o gefnogi datblygiad economaidd, yn lleol ac yn rhanbarthol.

Byddwn yn dal ati i wneud gwelliannau, gan gyflwyno i'n dysgwyr addysg o'r radd flaenaf y gall partneriaid, rhieni a chyflogwyr ymfalchïo ynddi. Hoffwn ddiolch i'r dysgwyr a'r staff am eu hymrwymiad ac am eu cyfraniad i'r Arolygiad.

Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai
 
Dafydd Evans

Perfformiad presennol
Grŵp Llandrillo Menai:

DA

 

Rhagolygon Grŵp Llandrillo
Menai ar gyfer gwella:

RHAGOROL