Y Seremoni Raddio

Fel y gwyddoch, yn gynharach eleni fe wnaed y penderfyniad anodd i ohirio Seremoni Raddio Haf 2020 oherwydd y pandemig Covid-19.

Rydym yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi ein bod yn bwriadu trefnu dathliad amgen ar eich cyfer yn ystod mis Gorffennaf 2021. Bydd y digwyddiad yn cydymffurfio â chyngor diweddaraf y llywodraeth parthed digwyddiadau mawr wrth gwrs, a byddwn yn monitro'r cyngor diweddaraf yn ofalus.

Byddwn yn cysylltu â chi eto ar ddechrau 2021 gyda rhagor o wybodaeth am ddyddiad diwygiedig eich seremoni. Cewch wahoddiad hefyd bryd hynny i gofrestru eich bwriad i ddod i'r seremoni, fel y gallwn drefnu i gyd-fynd â hynny.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at graduation@gllm.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at ddathlu gyda chi yn fuan.

Pryd a Lle?

Mae'r Seremoni Raddio yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl am ragor o wybodaeth.

Cynhelir y seremoni ddydd Gwener, 10 Gorffennaf yn Venue Cymru, Llandudno.

Bydd y seremoni'n dechrau am 1pm, ond er mwyn i chi gael digon o amser i gofrestru, i wisgo'ch gŵn ac i gael tynnu'ch llun, bydd gofyn i chi fod ar gael o 10:00am ymlaen.

Cofrestru a Thocynnau Gwesteion

Os ydych wedi derbyn gwahoddiad swyddogol drwy'r post, ac os ydych yn barod i gadarnhau y byddwch yn bresennol yn y seremoni ac i archebu tocynnau i'ch gwesteion, cliciwch isod:

Archebu fy lle yn Seremoni 2020  

Llogi Gŵn a Thynnu Lluniau

PWYSIG: Mae seremonïau graddio'n achlysuron ffurfiol ac mae gofyn i chi wisgo gwisg academaidd lawn (cap, gŵn a chwfl).

Ede & Ravenscroft yw'r ffotograffwyr swyddogol y Seremoni Raddio a hwy hefyd sy'n cyflenwi'r gynau. Gofynnir yn garedig i chi logi'ch cap a'ch gŵn, ac archebu pecyn o luniau proffesiynol, drwy Ede & Ravenscroft yn uniongyrchol.

Bydd gofyn i chi dalu pan fyddwch yn archebu. Nodwch ei bod yn rhatach archebu'ch gŵn cyn y seremoni – bydd yn costio mwy i'w llogi ar y diwrnod. Y dyddiad cau ar gyfer archebu'ch gŵn yw dydd Gwener 19 Mehefin.

Caiff eich gŵn ei danfon i Venue Cymru a bydd ar gael i chi yn yr Ystafell Wisgo cyn y seremoni.

Cymorth Pellach

Os oes arnoch angen rhagor o gymorth, cysylltwch â Thîm y Seremoni Raddio: graduation@gllm.ac.uk

Graddio 2019

 

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol