Digwyddiad Agored Rhithwir

Croeso i'n Digwyddiad Agored Rhithwir!

Er na allwn gwrdd â chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, rydym yn dal i anelu at roi'r profiad gorau posibl i chi yn ein Digwyddiad Agored.

Yn ein Digwyddiad Agored Rhithwir cewch wybod rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael i ddysgwyr.

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ewch i'n gwefan mini Digwyddiad Agored Rhithwir.

Student survey stock photo for PR