Senedd Ieuenctid Cymru


Mae eich llais yn bwerus.

Eich llais. Eich Dewis. Eich Dyfodol.

Helo, ni yw Senedd Ieuenctid Cymru

Un lle, pob llais.

Rydym yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y pethau sy'n bwysig i ti yng Nghymru.

Mae’n dechrau gyda ti

Siarad am y pethau rwyt ti eu heisiau a'u hangen, codi'r materion sy'n bwysig i ti. Defnyddia Senedd Ieuenctid Cymru fel llwyfan i godi dy lais. Ar gyfer eich dyfodol chi.

Ar beth y byddi’n pleidleisio

60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yw eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru. Etholwyd 40 gennych drwy bleidleisio yn ein hetholiad ym mis Tachwedd 2018. Cafodd y 20 arall eu hethol gan bobl Ifanc o sefydliadau partner. Drwy roi'r senedd at ei gilydd fel hyn, roeddem yn gallu sicrhau bod gennym gynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl Ifanc.

Ei rhedeg gennyt ti

Chi fydd yn dewis pa faterion y bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn codi ymwybyddiaeth ohonynt. Cânt eu cefnogi gan y bobl ifanc rydych wedi eu dewis i fod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn tynnu sylw at y materion sy'n bwysig i chi ac yn eu trafod ar lefel genedlaethol. Cesglir barn pobl Ifanc eraill o bob cwr o'r wlad a chydweithio â'r rhai sydd â'r grym i wneud newidiadau.

https://youtu.be/XprEpcUuKU0

Dysgwr y Gorffennol:

https://youtu.be/_7E2uc6vjrk

Hanes y Senedd:

https://www.youtube.com/watch?v=LxrWW4DyiEg&list=PLAiwHW5TKfkHTDX1k2pPaID9GrDh280zw&index=2&t=0s

Pwerau’r Senedd:

https://www.youtube.com/watch?v=hCB-7Xcd0yE&list=PLAiwHW5TKfkHTDX1k2pPaID9GrDh280zw&index=3&t=0s

Aelodau’r Senedd:

https://www.youtube.com/watch?v=dEGgSbbyfxo&list=PLAiwHW5TKfkHTDX1k2pPaID9GrDh280zw&index=4&t=0s

Pleidleisio’n Etholiadau’r Senedd:

https://www.youtube.com/watch?v=sNLUbbDsLcA&list=PLAiwHW5TKfkHTDX1k2pPaID9GrDh280zw&index=5&t=0s