Undeb y Myfyrwyr


Enillydd Gwobr Undeb Myfyrwyr AB y Flwyddyn (UCU Cymru) yn 2018, 2019 a 2020!

Mae Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn gysylltiedig ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCU) ac mae gan bob myfyriwr hawl awtomatig i ymaelodi ag Undeb y Myfyrwyr, gan elwa ar y berthynas a grëwyd rhwng y ddau undeb.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai dri llywydd etholedig, un ym mhob coleg: Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai. Caiff llywyddion yr Undeb eu hethol tua diwedd pob blwyddyn golegol a byddant yn dechrau ar eu swyddi fis Medi.

Yn ogystal â’r tri Llywydd, mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd Lywyddion Addysg Uwch etholedig i gynrychioli buddiannau’r myfyrwyr Addysg Uwch. Bydd Swyddogion Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda staff a myfyrwyr y colegau. Byddant yn cyfrannu i bwyllgorau’r Coleg, i fforymau agored ac i baneli dysgwyr, gan gynrychioli’r dysgwyr ar Fwrdd y Llywodraethwyr.

Yn Seremoni Wobrwyo UCM Cymru 2020 yn Aberystwyth, disgleiriodd Undeb y Myfyrwyr, gan ennill 4 allan o’r gwobr oedd ar gael! Derbyniodd Undeb Myfyrwyr gydnabyddiaeth yn genedlaethol am y drydedd flwyddyn yn olynol, fel yr Undeb y Flwyddyn ar gyfer Myfyrwyr Addysg Bellach yng Nghymru. Cydnabu UCM Cymru waith caled yr Undeb y Myfyrwyr yn ystod eu gweithgareddau ymgyrchu, yn ymgysylltu â dros 3,000 o fyfyrwyr mewn un tymor academaidd, ar draws 12 campws a phedair sir.

Cysylltu â'ch Undeb Myfyrwyr ar gyfryngau cymdeithasol!

  • TikTok: SUgllm
  • Instagram: SUgllm
  • Facebook: GrwpLlandrilloMenaiStudentsUnion
  • Trydar: SUgllm

Gostyngiadau Myfyrwyr!

TOTUM yw'r cerdyn disgownt ac ap myfyriwr rhif 1 sy'n rhoi mynediad i chi i gynigion enfawr ar fwyd a hanfodion, technoleg ac archebion danfon i'r cartref. Ynghyd â ffasiwn, harddwch a llawer mwy. Mewn siopau ac ar-lein, mae TOTUM yn rhoi'r holl gwponau, talebau a gostyngiadau gorau i fyfyrwyr lle rydych chi eu heisiau-yn eich poced. Os wnewch chi brynu cerdyn aelodaeth 2-flynedd heddiw, gewch chi blwyddyn ychwanegol AM DDIM! Ewch i: www.totum.com

UNiDays

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru am ddim gyda UNiDays i gael gostyngiadau myfyrwyr ar lawer o frandiau gan gynnwys ASOS, TOPSHOP, TOPMAN, Apple Music, Microsoft Store a llawer, llawer mwy!

Cofrestrwch am ddim gyda'ch cyfeiriad e-bost coleg yma: https://www.myunidays.com

StudentBeans

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru am ddim gyda StudentBeans i gael gostyngiadau ar lawer o frandiau, gan gynnwys Apple, ASOS, Amazon Prime Student, Domino's Pizza a llawer, llawer mwy!

Cofrestrwch am ddim gyda'ch cyfeiriad e-bost coleg yma: https://www.studentbeans.com