Salonau a Bwytai


Salon

Mae gennym salonau gwallt a harddwch ar hyd a lled y Gogledd Orllewin - ym Mangor, yn Nolgellau, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn Y Rhyl. Yn y salonau hyfforddi hyn, cynigir triniaethau trin gwallt, triniaethau harddwch a therapi cyfannol o safon uchel a phroffesiynol. Caiff y salonau eu rhedeg gan fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer cymwysterau yn y maes. Bydd ein tîm o staff profiadol yn goruchwylio gwaith y myfyrwyr hyn drwy gydol yr amser a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y gwasanaeth a gewch o'r safon ucha.

Coleg Meirion-Dwyfor

Coleg Llandrillo

Bwytai

Yn ein ceginau a'n bwytai hyfforddi rhagorol, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n galluogi myfyrwyr ar bob lefel i loywi eu sgiliau technegol a phersonol. Wedyn, gallant symud ymlaen i weithio yn unrhyw un o feysydd y diwydiant Lletygarwch. Mae gennym bedwar bwyty hyfforddi a chroesawn archebion gan gleienti.

Am ragor o wybodaeth: https://www.gllm.ac.uk/cy/student-life/cafes-restaurants