Diogelwch Ffyrdd


Y Prosiect Etifeddol

Os yw'r fideo hwn wedi effeithio arnoch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, efallai y bydd y sefydliadau canlynol yn gallu helpu.

Mind

Mae Mind yn darparu cyngor a chefnogaeth ar ystod o bynciau gan gynnwys mathau o broblem iechyd meddwl, deddfwriaeth a manylion cymorth a chefnogaeth leol yng Nghymru a Lloegr.

​​Ffôn: 0300 123 3393 (yn ystod yr wythnos 9am - 6pm)

https://www.mind.org.uk/

YoungMinds

Mae YoungMinds yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i blant a phobl ifanc.

Cynigir help i rieni pryderus y rhai dan 25 oed dros y ffôn.

Ffôn: 0808 802 5544 (Llun - Gwener 9.30am-4pm)

https://youngminds.org.uk/